WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์สตะลุยโจทย์คณิต - วิทย์ - ไทย วิชาสามัญ

พร้อมสอบในระบบ TCAS
ติววิชาสามัญ-tcas-61

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

ฟิตพร้อม เพิ่มคะแนนสอบวิชาสามัญได้อย่างมั่นใจ ด้วยคอร์สตะลุยโจทย์วิชาสามัญ จากโรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN ด้วยการฝึกฝนการทำโจทย์ไปพร้อมๆ กับ WE TUTORS ที่สกัดแนวทางการสอบ พร้อมการวิเคราะห์ เก็งข้อสอบ ให้กับน้องๆ

คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ : เป็นคอร์สที่เหมาะกับน้องๆ ที่ทบทวนเนื้อหาแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจในการสอบสนามจริง อีกทั้งสนามนี้ขึ้นชื่อเรื่องความยาก และรุ่นพี่หลายๆคนมักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำไม่ทัน คอร์สนี้เป็นตัวช่วยให้น้องๆ รู้แนวข้อสอบพร้อมเทคนิค ด้วยการฝึกทำโจทย์ที่พี่ๆ ติวเตอร์วิเคราะห์ เจาะลึก คัดสรรจากข้อสอบจริงย้อนหลังและข้อสอบยากระดับเดียวกัน มาให้น้องๆ ฝึกรับมือโจทย์ด้วยเทคนิคเฉพาะ ลดเวลาการทำข้อสอบได้จริง

ความสำคัญของการสอบ 9 วิชาสามัญ

  • ใช้เป็นองค์ประกอบในการยื่นแพทย์ กสพท ถึง 70%
  • ใช้ในการยื่นสมัครในระบบ TCAS รอบต่างๆ ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด
  • สอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

  • เสริมสร้างความเข้าใจ รับมือโจทย์ได้ทุกรูปแบบ

    ด้วยการฝึกแก้โจทย์จากข้อสอบจริง และแนวโจทย์ยากระดับเดียวกัน

  • ทำข้อสอบได้ทันเวลา

    เทคนิคคิดลัด หลักการจำ ลดเวลาการทำข้อสอบ

ลำดับ คอร์ส จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%  ค่าเรียน WE CAN 3   รหัสคอร์ส
1 ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์
วิชาสามัญ
35:00 42:00 3,000
2,800
M**53A98
2 ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์
วิชาสามัญ
33:00 40:00 2,900
2,600
P**53A98
3 ตะลุยโจทย์ เคมี
วิชาสามัญ
37:40 45:30 3,000
2,600
C**53A98
4 ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา
วิชาสามัญ
35:40 43:00 3,000
2,600
L**53A98
5 ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย
วิชาสามัญ
7:00 8:30 800 T**53A98

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา