WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส O-NET

สรุปเนื้อหา คณิต – วิทย์
ติว-onet-ม.6

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 61 – 18 ก.พ. 62

📌 30% ของการยื่นคะแนนรอบ 4 แอดมิชชั่น ใช้คะแนน O-NET ทุกคณะ

📌 ผู้สมัครสอบ กสพท ต้องได้คะแนน O-NET 5 วิชา คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

คอร์ส O-NET : ครบทุกการเตรียมตัวสอบทั้งคณิต - วิทย์

📌 คอร์ส O-NET ที่ดีที่สุด

📌 สำหรับมุ่งสอบ สนามสอบกลาง

📌 ฝึกฝนทำโจทย์ข้อสอบจริง

สรุปตรงประเด็น มั่นใจเต็มร้อยในการสอบ

คอร์ส MATH O-NET ที่ดีที่สุด ทำให้คณิตศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยทีมติวเตอร์ระดับประเทศ ที่ช่วยน้องๆ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝันสำเร็จมาแล้วหลายแสนคน ทั้งเนื้อหา สรุปสูตร และโจทย์คัดสรร การันตีด้วยชื่อ WE กวดวิชาคณิต-วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส SCIENCE O-NET ครบถ้วนและตรงประเด็น ด้วยเนื้อหาวิชาดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ และเคมี จากติวเตอร์เฉพาะทางในแต่ละด้านที่จะช่วยให้น้องๆ ทำความเข้าใจได้ง่าย และซ้อมมือด้วยโจทย์วิทยาศาสตร์ O-NET ที่จะสร้างความมั่นใจให้น้องๆ พร้อมสำหรับการสอบจริง

ลำดับ คอร์ส จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%  ค่าเรียน WE CAN 3   รหัสคอร์ส
1 คณิตศาสตร์ O-NET 52:00 62:30 4,200 M**73N99
ลำดับ คอร์ส จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%  ค่าเรียน WE CAN 3   รหัสคอร์ส
1 ฟิสิกส์ O-NET
(แรงและการเคลื่อนที่, พลังงาน)
20:20 24:30 1,600 S**73N95
2 เคมี O-NET
(สารและสมบัติของสาร)
21:15 25:30 1,600 S**73N96
3 โลกและดวงดาว O-NET
(ธรณีวิทยา, ดาราศาสตร์)
19:00 23:00 1,600 S**73N97
4 ชีววิทยา O-NET
(สิ่งมีชีวิตกับการะบวนการดำรงชีวิต, ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
20:40 25:00 1,600 S**73N98
วิทย์ O-NET รวม (ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา + โลกและดวงดาว) 81:15 97:30 6,400
4,500
R**73N99

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา