WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์สกวดวิชา ติวเข้มเข้า ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา

เก็งข้อสอบเฉพาะสนาม
คอร์สกวดวิชา-เตรียมอุดม

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

กวดวิชา WE BY THE BRAIN นำเสนอ การเตรียมความพร้อมตะลุยโจทย์ เนื้อหาอัดแน่นเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.ปลายโรงเรียนในฝัน กับคอร์สกวดวิชาที่กระชับ สรุปเนื้อหาทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบ พี่ๆ WE Tutor นำโจทย์ข้อสอบจริง และแนวข้อสอบความยากระดับเดียวกันมาให้น้องฝึกมือ.. เพียงแค่ “พร้อม” ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

คอร์สสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ : คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่มีความรู้ในระดับ ม.1 - ม.3 มาเป็นอย่างดีแล้ว รูปแบบการสอนเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในการสอบ โดยนำโจทย์จริง และแนวข้อสอบที่มีความยากระดับเดียวกันมาฝึกให้น้องรับมือข้อสอบได้ทุกรูปแบบ พร้อมสูตรและเทคนิคคิดลัดที่ใช้ในการแก้โจทย์ระดับยาก

📌 มีฝึกฝนโจทย์ข้อสอบเก่า เพื่อกวดวิชาเข้าเตรียมอุดมศึกษา

📌 รวมโจทย์แข่งขันโอลิมปิก และโจทย์แข่งขันสนามสำคัญ ๆ

📌 สอนโดยทีม WE TUTORS จาก WE BY THE BRAIN กวดวิชาคณิต-วิทย์ อันดับหนึ่งของประเทศ

คอร์ส จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%  ค่าเรียน WE CAN 3   รหัสคอร์ส
ติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์
สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา
84:30 101:30 6,800 M**53381
ติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์
สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา
41:00 49:30 3,300 P**53381
ติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ เคมี สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา 24:00 29:00 2,100 C**53381
ติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ ชีววิทยา
สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา
44:00 53:00 3,500 L**53381
ติวเข้ม + ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย สอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา 26:20 32:00 2,300 T**53381
โค้งสุดท้าย เตรียมอุดมฯ 15:00 18:00 1,500 V**53381

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

วรัษฐ์ แจ่มเจริญชัยนนท์ (น้องเก่ง)

สอบติด62-เตรียมอุดมฯ-วรัษฐ์-แจ่มเจริญชัยนนท์

เรียนคอร์ส คณิต,ฟิสิกส์,ภาษาไทย สอบเข้าเตรียมฯ ดีตรงที่มีโจทย์ข้อสอบเก่าเยอะ จึงทำให้รู้ว่าจะออกข้อสอบประมาณไหนและทำโจทย์ได้

รฐนนท์ คงเจริญ

สอบติด62-เตรียมอุดมฯ-รฐนนท์-คงเจริญ

คอร์สสอบเข้าเตรียมฯ มีวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ติวเตอร์ที่นี่สอนดีมาก และเนื้อหาแน่นมาก สอนสนุกด้วย กระทัดรัด และสามารถนำไปใช้ในห้องสอบได้จริงด้วยครับ

สุนัย สินสวัสดิ์

สอบติด62-เตรียมอุดมฯ-สุนัย-สินสวัสดิ์

คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาไทยสอบเข้าเตรียมอุดมฯ  ของพี่ยู มีทั้งเนื้อหาและก็โจทย์ครับ มีความสั้นกระชับ มีการสอนจากโจทย์จริง ทำให้เข้าใจและเรียนรู้ได้เร็วครับ

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา