WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส ULTIMATE BIOLOGY

ครอบคลุมการสอบ PAT2 วิชาสามัญ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

คอร์สติวเข้ม เตรียมสอบมหาวิทยาลัย ที่พี่บิ๊กทุ่มเทในการสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุดและถ่ายทอดได้ชัดเจนที่สุด กระชับ และตรงประเด็นที่สุด พร้อมฝึกฝนทำข้อสอบย้อนหลังที่จะทำให้น้องสามารถวิเคราะห์ และทำโจทย์สอบแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจในทุกสนามการสอบ

คอร์ส UTIMATE BIOLOGY : เหมาะสำหรับน้อง ม.ปลาย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบในสนามสอบกลาง คอร์สนี้พี่บิ๊กจะย่อยเนื้อหาที่ยากและเยอะ ให้เหลือเพียง Keyword สั้นๆ จำง่าย ใช้ทำข้อสอบได้จริง

📌 สอนใหม่ทั้งหมด! อัดแน่นด้วยประเด็นที่ออกสอบ ครบทุกประเด็น

📌 Update ล่าสุด! ข้อสอบจริงปี 61

📌เทคนิคช่วยจำ ทำข้อสอบได้จริง

📌 หนังสือใหม่! สวยเวอร์ ชัดเจน เห็นภาพ

กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,
ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์,
การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์
30:00 36:00 2,600 L**53E11
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร, การสลายสารอาหารในเซลล์,
ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล,
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
30:00 36:00 2,600 L**53E12
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
31:30 38:00 2,700 L**53E13
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
26:30 32:00 2,400 L**53E14
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ,
วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร
34:30 41:30 2,900 L**53E15
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร,
ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
10:00 12:00 1,100 L**53E16
Screen-Shot-2560-10-07-at-17.54.14ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท 162:30 195:00 14,000
7,200
L**53E99

พิเศษ สมัครเรียน ULTIMATE BIOLOGY  ลำดับที่ 1 – 6 ตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10%

สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้อง ๆ

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา

คอร์สติวเข้มอื่นๆ

ให้น้องพร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS