WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส ULTIMATE MATH

ครอบคลุมการสอบ PAT1 วิชาสามัญ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

คอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอด 30 ปี ที่ทีม WE TUTORS คัดสรรโจทย์กว่า 5,000 ข้อ ทั้งจากใน และต่างประเทศ ครอบคลุมเนื้อหากว่า 2000 หน้า เนื้อหากระชับ เข้มข้น เจาะลึกทุกบท เฉลยละเอียด จนกลายเป็น “BEST SOLUTION” ที่จัดมาให้น้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกสนาม

คอร์ส UTIMATE MATHS : เหมาะสำหรับน้อง ม.ปลาย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบในสนามสอบกลาง รูปแบบการสอนมีการสรุปเนื้อหาทั้งหมด กระชับ ตรงประเด็นที่ใช้ในการสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์จากสนามสอบจริง ด้วยเทคนิคคิดลัด ตัวช่วยจำเด็ดๆ ที่ไม่เหมือนใครที่น้องจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ทั้งหมด

📌 สำหรับมุ่งสอบ PAT1, วิชาสามัญ

📌 HIGHLY RECOMMENDED COURSE ของสถาบัน

📌 สรุปเข้ม เนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบ

ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 10:30 13:00 1,100 M**53E11
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฏีจำนวน 12:50 15:30 1,300 M**53E12
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:30 16:30 1,400 M**53E13
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 13:00 16:00 1,300 M**53E14
5 เมทริกซ์ 6:30 8:00 700 M**53E15
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:00 8:30 800 M**53E16
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 23:00 28:00 2,100 M**53E17
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 9:00 11:00 1,000 M**53E18
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 13:10 16:00 1,300 M**53E19
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50 17:00 1,400 M**53E21
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:40 3:30 300 M**53E22
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:10 18:30 1,500 M**53E23
13 ลำดับ และอนุกรม 15:00 18:00 1,500 M**53E24
14 แคลคูลัส 20:40 25:00 1,900 M**53E25
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท 176:00 211:00 17,600
7,500
M**53E99

พิเศษ สมัครเรียน ULTIMATE MATHS  ลำดับที่ 1 – 14 ตั้งแต่ 5 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10%

สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้อง ๆ

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา

คอร์สติวเข้มอื่นๆ

ให้น้องพร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS