WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส ULTIMATE MATH

ครอบคลุมการสอบ PAT1 วิชาสามัญ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 61 – 18 ก.พ. 62

คอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอด 30 ปี ที่ทีม WE TUTORS คัดสรรโจทย์กว่า 5,000 ข้อ ทั้งจากใน และต่างประเทศ ครอบคลุมเนื้อหากว่า 2000 หน้า เนื้อหากระชับ เข้มข้น เจาะลึกทุกบท เฉลยละเอียด จนกลายเป็น “BEST SOLUTION” ที่จัดมาให้น้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกสนาม

คอร์ส UTIMATE MATHS : เหมาะสำหรับน้อง ม.ปลาย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบในสนามสอบกลาง รูปแบบการสอนมีการสรุปเนื้อหาทั้งหมด กระชับ ตรงประเด็นที่ใช้ในการสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์จากสนามสอบจริง ด้วยเทคนิคคิดลัด ตัวช่วยจำเด็ดๆ ที่ไม่เหมือนใครที่น้องจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ทั้งหมด

📌 สำหรับมุ่งสอบ PAT1, วิชาสามัญ

📌 HIGHLY RECOMMENDED COURSE ของสถาบัน

📌 สรุปเข้ม เนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบ

ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 10:30 13:00 1,100 M**73E11
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฏีจำนวน 12:50 15:30 1,300 M**73E12
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:30 16:30 1,400 M**73E13
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 13:00 16:00 1,300 M**73E14
5 เมทริกซ์ 6:30 8:00 700 M**73E15
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:00 8:30 800 M**73E16
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 23:00 28:00 2,100 M**73E17
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 9:00 11:00 1,000 M**73E18
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 13:10 16:00 1,300 M**73E19
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50 17:00 1,400 M**73E21
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:40 3:30 300 M**73E22
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:10 18:30 1,500 M**73E23
13 ลำดับ และอนุกรม 15:00 18:00 1,500 M**73E24
14 แคลคูลัส 20:40 25:00 1,900 M**73E25
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท 176:00 211:00 17,600
9,800
M**73E99

พิเศษ สมัครเรียน ULTIMATE MATHS  ลำดับที่ 1 – 14 ตั้งแต่ 5 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10%

สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้อง ๆ

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา

คอร์สติวเข้มอื่นๆ

ให้น้องพร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS