WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส ULTIMATE MATHS

สุดยอดคอร์สเรียน พาน้องพิชิต TCAS

ครอบคลุมการสอบ PAT 1 & วิชาสามัญ

คอร์ส UPDATE สอนใหม่

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 62 เป็นต้นไป

คอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอด 32 ปี ที่ทีม WE TUTORS คัดสรรโจทย์กว่า 5,000 ข้อ ทั้งจากในและต่างประเทศ ครอบคลุมเนื้อหากว่า 3000 หน้า เนื้อหากระชับ เข้มข้น เจาะลึกทุกบท เฉลยละเอียด จนกลายเป็น “BEST SOLUTION” ที่จัดมาให้น้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกสนาม

คอร์ส UTIMATE MATHS : เหมาะสำหรับน้อง ม.ปลาย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบในสนามสอบกลาง รูปแบบการสอนมีการสรุปเนื้อหาทั้งหมด กระชับ ตรงประเด็นที่ใช้ในการสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์จากสนามสอบจริง ด้วยเทคนิคคิดลัด และตัวช่วยจำเด็ด ๆ ที่ไม่เหมือนใคร น้องจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้ทั้งหมด

📌 สำหรับมุ่งสอบ PAT1, วิชาสามัญ

📌 HIGHLY RECOMMENDED COURSE ของสถาบัน

📌 สรุปเข้ม เนื้อหาที่ต้องรู้ก่อนสอบ

📌 Update ข้อสอบ TCAS 61 + 62 พร้อมเก็งแนวข้อสอบ TCAS 63

ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 11:47 14:30 1,100 M**53E11
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฏีจำนวน 15:52 19:30 1,300 M**53E12
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:27 16:30 1,400 M**53E13
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 14:34 17:30 1,300 M**53E14
5 เมทริกซ์ 6:56 8:30 700 M**53E15
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:27 9:00 800 M**53E16
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 26:13 31:30 2,100 M**53E17
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 8:28 10:30 1,000 M**53E18
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 16:12 19:30 1,300 M**53E19
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:20 16:00 1,400 M**53E21
11 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:46 19:00 1,500 M**53E23
12 ลำดับ และอนุกรม 16:45 20:30 1,500 M**53E24
13 แคลคูลัส 20:53 25:30 1,900 M**53E25
 

ULTIMATE MATHS รวมทุกบท

187:40 225:30 17,600
7,500
M**53E99

 

พิเศษ! สมัครเรียน ULTIMATE MATHS  ลำดับที่ 1 – 14 ตั้งแต่ 5 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10%

สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้อง ๆ

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

คอร์ส Ultimate Maths ดีอย่างไร

มาฟังจากรุ่นพี่ WE 62 กัน

การันตีคุณภาพ จากรุ่นพี่ WE 62

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา

คอร์สติวเข้มอื่นๆ

ให้น้องพร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS