WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์ส ULTIMATE PHYSICS

ครอบคลุมการสอบ PAT2 วิชาสามัญ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 61 – 18 ก.พ. 62

คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้น กระชับ ตรงประเด็น รีวิวฟิสิกส์ ม.ปลาย เจาะลึกรายละเอียดได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมวิเคราะห์เก็งข้อสอบได้อย่างแม่นยำ จากทีม WE TUTORS ดีกรีวิศวกร คัดสรรโจทย์กว่า 3,600 ข้อมาให้น้องฝึกฝน พร้อมทุกสมรภูมิการสอบ

คอร์ส UTIMATE PHYSICS : เหมาะสำหรับน้อง ม.ปลาย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบในสนามสอบกลาง ในคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ เห็นภาพรวมของเนื้อหาที่ใช้สอบ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างการจดจำในระยะยาว พร้อมเทคนิครับมือโจทย์ข้อสอบที่รวดเร็ว ลดเวลาการทำข้อสอบ

📌 เนื้อหาครอบคลุม เน้นจุดที่ออกสอบบ่อย

📌 วิเคราะห์ด้วยความเข้าใจ ตามด้วยเทคนิคช่วยจำขั้นเทพ

📌 พร้อมรับมือข้อสอบ ด้วยโจทย์กว่า 3,600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง,
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล
30:15 36:30 2,600 P**73E11
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน
36:20 44:00 3,100 P**73E12
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์
17:45 21:30 1,700 P**73E13
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 33:30 2,500 P**73E14
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก,
ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
42:00 50:30 3,500 P**73E15
6 MODERN PHYSICS  ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 22:00 1,700 P**73E16
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท 172:00 206:30 15,100
9,800
P**73E99

พิเศษ สมัครเรียน ULTIMATE PHYSICS  ลำดับที่ 1 – 6 ตั้งแต่ 3 รหัสขึ้นไปในครั้งเดียว ลดรหัสคอร์สละ 10%

สามารถเลือกเรียนได้ ตามสไตล์ของน้อง ๆ

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา

คอร์สติวเข้มอื่นๆ

ให้น้องพร้อมทุกสนามสอบในระบบ TCAS