WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

คอร์สกวดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

เรียนรู้เทคนิคการทำโจทย์ที่เหนือชั้น
คอร์สเรียน-วิทย์-ม.ต้น

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

เรียนให้สนุก ต้องฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และอธิบายสิ่งรอบตัวโดยวิทยาศาสตร์ ทั้งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ปฏิกิริยาเคมี และชีววิทยา WE คัดสรรเนื้อหา และโจทย์การสอบที่ฝึกให้น้องคิด เข้าใจ และประยุกต์พร้อมลุยทำโจทย์ข้อสอบได้อย่างแน่นอน

คอร์สวิทยาศาสตร์ ม.ต้น : เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อน พร้อมเทคนิคลดการท่องจำ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

📌 เรียนทำเกรดในโรงเรียน

📌 มีเทคนิควิธีวิเคราะห์แก้ปัญหาที่แตกต่าง

📌 เนื้อหาละเอียดเข้มข้น พร้อมตัวอย่างการทดลองจริง

คอร์ส-ฟิสิกส์-ม.ต้น
คอร์สเรียน-เคมี-ม.ต้น
คอร์ส-ชีวะ-ม.ต้น

หมายเหตุ การลงเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น น้องสามารถเลือกลงในบทเรียนที่ตรงกับการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดลำดับการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

“พิสูจน์คุณภาพ ทดลองเรียนฟรี” ได้ที่ WE ทุกสาขา