คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนขึ้น ม.1

รหัสคอร์ส: FON94A11

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

2:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

3:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนขึ้น ม.1 (FON94A11)

เลขยกกำลังกับสมการ

  • สามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเรียนได้ผ่านทาง App WE PLUS
คอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนขึ้น ม.1

รหัสคอร์ส: FON94A11

500 บาท

ผู้สอน

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
  • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
  • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
Top