ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

รหัสคอร์ส: MOT94P71

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

3:30 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

3:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1  (MOT94P71)

คอร์สสำหรับน้อง ๆ ป.6 สอบเข้า ม.1 ที่พร้อมให้น้องได้ทดลองเรียน ในเนื้อหาและการสอนจริงของ WE ทั้งวิชา คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ทั้งยังพร้อมให้น้องได้สัมผัสเทคนิคการสอนของ WE TUTORS ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จะทำให้น้องเรียนอย่างเข้าใจได้คุณภาพเน้น ๆ อย่างแน่นอน

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1
📌 บท จำนวนนับ สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์)

📌 บท รูปสามเหลี่ยมและรุปสี่เหลี่ยม สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ)

📌 บท สมการ สอนโดย พี่ภูมิ (อ.สิทธิเดช เลนุกูล)

วิชาภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1
📌 บท วิหารข้อสอบ การอ่าน สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : คอร์ส คณิตศาสตร์ – ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

รหัสคอร์ส: MOT94P71

0 บาท

ผู้สอน

สถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN

จากวันนั้นจนวันนี้ ทุก ๆ ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ กวดวิชาในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและเตรียมตัวสอบ

Top