Untitled-2-01-01

เด็กเรียนกวดวิชา WE-01

ธัญชนก สุดจิตร
แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ๆ สอนดีมากค่ะ ขอบคุณมากที่ทำให้หนูมีวันนี้

เด็กเรียนกวดวิชา WE-02

นพคณิน วิรติการ
แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การเรียนที่ WE BY THE BRAIN เฮฮา อบอุ่นและเป็นกันเองมาก พี่ๆ WE TUTORS มีวิธีทำให้วิชาที่น่าเบื่อสนุกขึ้นมาได้ แถมยังมีวิธีจำสูตรลัดที่สามารถใช้ได้จริงด้วยครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-03

ญาณิน กิจประเสริฐชัย
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


WE BY THE BRAIN สอนความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงเรื่องยากๆ มีการสอนวิธีคิด เทคนิคและมุมมองโจทย์ที่หลากหลาย เมื่อเรียนแล้ว สามารถทำโจทย์ได้เยอะและไวขึ้นค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-04

รัชพล ชาญธนกิจวาณิชย์
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผมชอบการสอนของพี่ๆ WE TUTORS ทุกคนมากเลยครับ พี่ๆ สอนสนุก โจทย์เยอะดีครับ มีหลากหลาย ทำให้ ได้ฝึกฝีมือในการทำโจทย์ข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็น โจทย์ข้อสอบง่ายๆ ครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-05

วัชรพล เอี่ยมศรี
ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ขอบคุณ WE BY THE BRAIN มากๆ ครับ ที่ทำให้ ผมสอบติดในคณะที่ผมต้องการ ชอบที่สุดคือ WE SUMMARY ช่วยสรุปสูตรคณิตศาสตร์ไว้ในเล่มเดียว

เด็กเรียนกวดวิชา WE-37

โชติกา  ทับคง 
วิศวกรรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พี่ๆ สอนได้เข้าใจดีมากค่ะ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่น ทำให้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะมากเกินไป

เด็กเรียนกวดวิชา WE-41

พสิษฐ์  แตรสิริพงศ์
แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชอบวิธีการสอนของพี่ๆ มากครับ สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคสูตรลัดให้จำได้ไว ทำให้เวลาเรียน รู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-44

ลภัส  ปั้นลาย
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


WE BY THE BRAIN เป็นเหมือนอีกครอบครัว ที่ช่วยให้ผมเข้าใจ ในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น มี WE SUMMARY ช่วยให้เรา เห็นภาพมากขึ้น

เด็กเรียนกวดวิชา WE-45

ภคพงษ์  ปุริสา
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


พี่ทุกคนสอนสนุกมากครับ เป็นกันเอง เรียนไม่เครียด และมีเทคนิคทำโจทย์ที่มากมาย ทำให้ผมเรียนเข้าใจและทำโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นและประหยัดเวลามากครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-46

นฤมล  นาคขันทอง
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอให้น้องอดทน ตั้งใจทบทวนเนื้อหา ฝึกทำโจทย์เยอะๆ ทนเหนื่อยนิดนึง เดี๋ยวก็สบาย

เด็กเรียนกวดวิชา WE-06

อรกานต์ ข่ายป้องค่าย
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประทับใจที่สุดคือการสอนของพี่ช้าง เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาแล้ว พี่ช้างจะให้ฝึกทำโจทย์ไปด้วย ได้ฝึกทำข้อสอบแข่งขันของปีก่อนๆ จากสนามสอบต่างๆ แถมยังมีเทคนิคดีๆ เยอะมากค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-07

ชยุต  ตั้งมั่นคงสกูล
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เรียน WE BY THE BRAIN ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนใหม่และครอบครัว พี่ๆ เป็นเหมือนพี่ชาย พี่สาวทุกคน เลยครับ รัก WE BY THE BRAIN ครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-08

ศรัณยา ไชยาพันธุ์
แพทย์ศาสตร์ (PI) มหาวิทยาลัยมหิดล


พี่ๆ WE TUTORS สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคลัด สำหรับ เนื้อหาในบทต่างๆ ทำให้จำง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ใน ข้อสอบได้ ขอบคุณพี่ๆ ที่ทำให้หนูมีวันนี้ค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-09

พิทวัส  จักรสมศักดิ์
แพทย์ศาสตร์ (โครงการ ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ชอบคอร์สตะลุยโจทย์โควตา มช. ที่ WE BY THE BRAIN มาก เพราะเป็นการเจาะลึกการทำโจทย์และได้เทคนิควิธีคิด รวมทั้ง วิธีลัดในโจทย์แต่ละข้อทำให้คิดได้เร็ว ประหยัดเวลา และเข้าใจ ได้ง่ายอีกด้วย

เด็กเรียนกวดวิชา WE-10

วีรวิทย์ กาญจนวงศ์ชัย
แพทย์ศาสตร์ (โควตา มช. ปี 59)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พี่ทุกคนที่ WE BY THE BRAIN สอนดีมาก สอนเข้าใจ และมีเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้สอบได้ ถ้าตั้งใจเรียนและ กลับไปทบทวน ผมคิดว่าต้องทำข้อสอบได้แน่นอน

 เด็กเรียนกวดวิชา WE-38

ณัฐภรณ์  พรมศรี
แพทย์ศาสตร์  (โครงการ CPIRD)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พี่ที่ WE BY THE BRAIN คอยดูแลน้องเป็นอย่างดี มีคอร์สต่างๆ ให้ลงเรียนมากมาย คอร์สแอดมิชชั่นได้ฝึกฝนและทบทวนโจทย์ที่น่าสนใจและได้ความรู้ใหม่ๆ อีกมากมาย

เด็กเรียนกวดวิชา WE-42

ชัพวิชญ์  เหล่าใหญ่
แพทย์ศาสตร์ (โครงการ ODOD)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผมได้ลงเรียนทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ซึ่งพี่ๆ ทุกคนสอนได้เข้าใจมากๆ ครับ เนื้อหาละเอียดมาก ต้องขอบคุณพี่ๆ WE TUTORS จริงๆ ครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-47

เพ็ญพิชชา  งามสอาด
พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พี่ไผ่สอนดีค่ะ จากเคยเกลียดเคมี ก็ชอบเคมีมากขึ้น พี่ๆ ที่สอนคณิต ก็ทำให้เข้าใจวิชานี้มากขึ้นด้วยค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-48

ปิยธิดา จันทร์หนองสรวง
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หนูชอบเทคนิคการสอนของพี่ๆ WE BY THE BRAIN มากค่ะ สามารถใช้ในการทำข้อสอบได้จริง มีสูตรลัดต่างๆ ที่ทำให้ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ ลงสนามสอบได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องและแม่นยำค่ะ 🙂

เด็กเรียนกวดวิชา WE-49

พัตร์พิมล  พิมพ์เชื้อ
แพทย์ศาสตร์ (PI) มหาวิทยาลัยมหิดล


ชอบพี่ๆ ทุกคนที่ WE BY THE BRAIN มากค่ะ เพราะพี่ๆ สอนให้ หนูเข้าใจโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-11

วิเศษ  ตั้งพร้อมพันธ์
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอขอบคุณพี่ๆ มากครับที่ช่วยแนะนำเทคนิคดีๆ และกำลังใจที่มีมาเสมอ ทำให้ผมมีวันนี้ครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-12

จุฑาธร  สินแสง
แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


พี่ๆ WE BY THE BRAIN สอนได้ตรงประเด็น แล้วก็มีโจทย์ให้ฝึก เยอะมากๆ และอยากฝากถึงรุ่นน้องที่จะสอบแพทย์ว่า อยากให้น้องๆ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้และตั้งใจจนถึงฝันและอย่ายอมแพ้ค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-13

สรัญญา รัตนะวัน
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ได้นำความรู้ที่พี่ๆ สอนไปใช้ในการสอบมากเลยค่ะ ทำให้ได้คะแนนในแต่ละวิชาของหนูดีขึ้นมาก บอกได้เลย พี่ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ ขอบคุณค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-14

กรวิชญ์  วิไลกุล
แพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อยากขอบคุณพี่ๆ WE TUTORS ทุกๆ คนเลยนะครับ ที่ทำให้ ผมสอบติดคณะ และมหาวิทยาลัยที่ผมอยากเข้า

เด็กเรียนกวดวิชา WE-15

พีรพัชร์  รัตนเกษตรสิน
แพทย์ศาสตร์ (โครงการ MD02)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.2 ก่อนหน้านี้ไม่ชอบวิชา คณิตศาสตร์มาก ตั้งแต่มาเรียนที่ WE BY THE BRAIN ทำให้ผมชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ทำคะแนนได้ดี ขึ้นมากๆ ครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-39

ชิติพัทธ์  กิตควรดี
แพทย์ศาสตร์  (โครงการ MD02)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คอร์สคณิตศาสตร์แอดมิชชั่นดีมากครับ โดยเฉพาะ Trick การคิดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาในห้องสอบไปได้เยอะครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-43

ธนัช  ปิยะวรรณรัตน์
แพทย์ศาสตร์ (โครงการ MD02)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สรุปสูตรได้ดีมาก ผมเรียนกับพี่ๆ ตั้งแต่ ม.1 และ ผมมั่นใจมากว่าถ้าผมไม่ได้เรียน WE BY THE BRAIN ผม คงไม่ติด MD02 แน่นอนครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-50

อัครพงษ์  นวลศิริ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


พี่ๆ WE TUTORS สอนสนุก มีสูตรลัดต่างๆ ให้ สอนวิธีคิด แบบเร็วๆ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-51

มณฑล  ประมวญธัญทัศน์
การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อยากฝากถึงน้องๆ เตรียมตัวดีๆ นะครับ แล้วมุ่งมั่น ให้ถึงจุดหมายครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-52

ฟ้าใส  โรจนภาพงศ์
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คอร์สคณิตศาสตร์แอดมิชชั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย รักและเชื่อมันใน WE BY THE BRAIN และจะแนะนำบอกต่อ น้องๆ รุ่นต่อไปค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-16

ชนภัทร แป้งอ่อน
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผมขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคน ที่สอนให้ผมเข้าใจใน เนื้อหาอย่างแท้จริง ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นทำ ความฝันให้เป็นจริง ขอบคุณจริงๆ ครับ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-17

ศิริพร สมุทรกิตติศักดิ์
แพทย์ศาสตร์ (ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาขั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช)
มหาวิทยาลัยมหิดล


เรียนที่ WE BY THE BRAIN สอนเข้าใจดีค่ะ มีเรื่องเล่าสนุก เนื้อหา เป็นระบบดีค่ะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-18

จิตราภร อ๋องสกุล
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รู้สึกอบอุ่นที่ได้เรียนกวดวิชาแห่งนี้ กับพี่ๆ WE TUTORS เป็น มากกว่าได้รับความรู้ คือได้รับแรงบันดาลใจ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ

เด็กเรียนกวดวิชา WE-19

กมลฉัตร ไชยศรียา
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


พี่ๆ น่ารักทุกคน สอนสนุก แล้วก็มีสูตรลัดให้ช่วย ในการทำข้อสอบ ทำให้เวลาเรียนไม่เครียด ไม่ง่วง

เด็กเรียนกวดวิชา WE-20

ลักษมณ มาลา
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คอร์สคณิตศาสตร์แอดมิชชั่น เป็นคอร์สที่มีโจทย์เยอะ เหมาะสำหรับใช้รวมเนื้อหาสำหรับสอบเข้า มีการปูพื้นฐานก่อนเพื่อให้เราตามทัน คือเป็นตัวช่วยได้ค่อนข้างเยอะสำหรับการเตรียมตัวในวิชาคณิตศาสตร์

เด็กเรียนกวดวิชา WE-40

ชญานิศ ศิวะคุณากร
เทคโนโลยีการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล


หนูเรียน WE BY THE BRAIN ตั้งแต่ขึ้น ม.3 จนจบ ม.6 หนูรู้สึก ประทับใจและสนุกมาก พี่ๆ WE TUTORS มีเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใคร

Top