รวมคอร์สติวฟรี TPAT3

TPAT 3 | Numerical Reasoning (ด้านตัวเลข) | WE BY THE BRAIN

TPAT 3 | Diagrammatic Reasoning (ด้านมิติสัมพันธ์) | WE BY THE BRAIN

TPAT 3 | Mechanical Reasoning (ด้านเชิงกล) และ Physics Aptitude Test (ด้านฟิสิกส์) | WE BY THE BRAIN

TPAT 3 | ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ | WE BY THE BRAIN

TPAT 3 | ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ | WE BY THE BRAIN

TPAT3 | ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ