คลิปเฉลย PAT1 ก.พ. 61

โดยพี่ติวเตอร์ทีม WE MATHS

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ก.พ.61 – แคลคูลัส

โดยพี่กอล์ฟ WE BY THE BRAIN

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ก.พ.61 – เมทริกซ์

โดยพี่กอล์ฟ WE BY THE BRAIN

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ก.พ.61 – เซต

โดยพี่ภูมิ WE BY THE BRAIN

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ก.พ.61 – ภาคตัดกรวย

โดยพี่ภูมิ WE BY THE BRAIN

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ก.พ.61 – ระบบจำนวนจริง

โดยพี่เอ๋ WE BY THE BRAIN

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ก.พ.61 – สถิติ

โดยพี่เอ๋ WE BY THE BRAIN

Top