วิธีชำระค่าเรียน

สะดวกขึ้น! WE เพิ่มช่องทางจ่ายค่าเรียนง่ายๆ แค่สแกน QR CODE หรือ BARCODE

เนื้อหายาวไป คลิกเลือกดูวิธีการชำระค่าเรียน

 

  วิธีการชำระค่าเรียนด้วย QR CODE

  วิธีการชำระค่าเรียนด้วย BARCODE

วิธีจ่ายค่าเรียนด้วย QR CODE

1. สร้างแบบฟอร์ม QR CODE

 2) เลือกสาขาที่สมัครเรียน

จ่ายเงินผ่าน-qrcode-1

 3) กรอกข้อมูล

จ่ายเงินผ่าน-qrcode-2

4) เลือกวิธีจ่ายเงิน
แบบสร้าง QR CODE (จ่ายผ่านมือถือ)

จ่ายเงินผ่าน-qrcode-3

2. ชำระเงินผ่าน APPLICATION ธนาคารบนมือถือ

 

1) กดค้างเพื่อ save รูป QR CODE

จ่ายเงินผ่าน-qrcode-4

2) นำ QR CODE ไปจ่ายผ่าน APPLICATION ธนาคารบนมือถือ

จ่ายเงินผ่าน-qrcode-8
จ่ายเงินผ่าน-qrcode-5
จ่ายเงินผ่าน-qrcode-7
จ่ายเงินผ่าน-qrcode-6

วิธีจ่ายค่าเรียนด้วย BARCODE

เมื่อได้รับฟอร์ม BARCODE ที่สาขาปรินท์ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถชำระผ่านช่องทางได้ดังนี้

ระบบการจ่ายเงิน-barcode-2
ระบบการจ่ายเงิน-barcode-3
ระบบการจ่ายเงิน-barcode-4
ระบบการจ่ายเงิน-barcode-5
ระบบการจ่ายเงิน-barcode-6
Top