สมัครสอบ

WE PRE TEST For TU84 : คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย
กวดวิชา-ขอนแก่น-1

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1 สมัครสอบ / ตรวจสอบสิทธิ์

  สมัครสอบ/ตรวจสอบสิทธิ์
  ได้ที่สาขาของ WE ทั่วประเทศ

 • 2 ลงทะเบียนออนไลน์

  เมื่อสมัครแล้ว สามารถลงทะเบียนผู้เข้าสอบได้ที่ www.webythebrain.com/pre-test-tu84

 • 3 รับ E-mail ยืนยันสิทธิ์

  WE จะส่ง Username และ Password
  เพื่อใช้ในการเข้าระบบสอบ
  ให้ใน E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียน

 • 4 สอบทางออนไลน์

  เข้าสอบทางออนไลน์ ภายใน วัน-เวลา ที่กำหนด

ผู้มีสิทธิ์สอบ

(*อายุไม่เกิน 16 ปี)
กวดวิชา-หาดใหญ่-18

1. มาถึงสนามสอบ WE สาขาที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเวลาสอบเล็กน้อย

2. แสดงบัตรประชาชน และเตรียมพร้อม USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับจาก E-MAIL ให้พร้อม

3. ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที ให้น้องๆ เข้านั่งประจำที่นั่ง

4. เมื่อถึงเวลาสอบ พี่ๆ พนักงานจะทำการแจกข้อสอบให้น้องๆ ตามที่นั่ง

5. เริ่มสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

6. เมื่อหมดเวลาสอบ พี่ ๆ พนักงานจะเดินเก็บกระดาษคำตอบจากน้องๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WE ทุกสาขา หรือโทร 02-952-6767 หรือ Inbox : m.me/webythebrain

Top