สมัครสอบ

WE PRRE TEST FOR TU85 : คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย

we pre test for tu 85

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครสอบ / ตรวจสอบสิทธิ์

สมัครสอบ/ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ WE ทั่วประเทศหรือทาง LINE : @weplus_care

2. ลงทะเบียนออนไลน์

เมื่อสมัครแล้ว สามารถลงทะเบียนผู้เข้าสอบได้ที่ www.webythebrain.com/pre-test-tu85

3. รับ E-mail ยืนยันสิทธิ์

WE จะส่ง Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าระบบสอบให้ใน E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียน

4. สอบออนไลน์

สอบออนไลน์ผ่าน www.webythebrain.com

Top