สมัครสอบ

WE PRE TEST For TCAS 63 : PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
We-Pre-Test-PAT1

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1 สมัครสอบที่ WE ทุกสาขา

  สมัครสอบ/ตรวจสอบสิทธิ์
  ได้ที่สาขาของ WE ทั่วประเทศ

 • 2 ลงทะเบียนออนไลน์

  นำข้อมูลที่ได้รับจากสาขามาลงทะเบียน
  คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”

 • 3 รับ E-mail ยืนยันสิทธิ์

  WE จะส่ง Username และ Password
  เพื่อใช้ในการเข้าระบบสอบ
  ให้ใน E-mail ที่ผู้สมัครลงทะเบียน

 • 4 เข้าสอบตามสาขา

  เข้าสอบที่ WE
  สาขาที่ลงทะเบียนไว้

ผู้มีสิทธิ์สอบ

(*อายุไม่เกิน 19 ปี)

กลุ่มที่ 1 น้อง WE ที่สมัครเรียนในคอร์สที่กำหนด

น้อง WE ที่สมัครเรียนในคอร์ส ULTIMATE MATHS แบบรวมทุกบท(ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน)

สอบฟรี !!  (ในวิชาที่สมัครเรียน) 

ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

กลุ่มที่ 2 น้อง WE ชั้น ม.4-6

น้อง WE ที่สมัครคอร์ส ม.ปลายทุกคนและคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ก่อนวันที่ 19 ก.พ. 62) สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

กลุ่มที่ 3 สำหรับเด็กที่ไม่เคยสมัครเรียน WE (รวมถึงเด็กที่เคยเรียนกับ WE แค่คอร์ส ม.ต้น เท่านั้น)

สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขาที่น้องสะดวกเพื่อรับรหัสผ่านในการลงทะเบียน

ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 200 บาท

1 รหัสวิชา = 200 บาท , 2 รหัสวิชา = 300 บาท
3 รหัสวิชา = 400 บาท , 4 รหัสวิชา = 500 บาท

5 รหัสวิชา = 600 บาท

หลังจากชำระเงินแล้ว จึงสามารถเข้าระบบลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันถัดไป

กำหนดการ we pre test63

หมายเหตุ: สาขาสมุทรปราการ , ปราจีนบุรี , กำแพงเพชร , มุกดาหาร และ ชัยภูมิ กรุณาตรวจสอบตารางเวลาสอบที่สาขา

ขั้นตอนการสอบ

1. มาถึงสนามสอบ WE สาขาที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเวลาสอบเล็กน้อย

2. แสดงบัตรประชาชน และเตรียมพร้อม USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับจาก E-MAIL ให้พร้อม

3. ก่อนถึงเวลาสอบ 10 นาที ให้น้องๆ เข้านั่งประจำที่นั่ง

4. เมื่อถึงเวลาสอบ พี่ๆ พนักงานจะทำการแจกข้อสอบให้น้องๆ ตามที่นั่ง

5. เริ่มสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

6. เมื่อหมดเวลาสอบ พี่ ๆ พนักงานจะเดินเก็บกระดาษคำตอบจากน้องๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WE ทุกสาขา หรือโทร 02-952-6767 หรือ Inbox : m.me/webythebrain

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ