ชวนเพื่อนซี๊สมัครเรียน WEลดทันที 20%

เรียนในระบบคอมพิวเตอร์ WE CAN
สมัครได้ตั้งแต่ 1 – 30  มิ.ย. 61

ลดทันที 20%

เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียน WE ด้วยกัน

ในคอร์สเนื้อหา ม.ต้น – ม.ปลาย แบบรวมบท – คอร์สสอบเข้า ม.4

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เมื่อสมัครเรียน WE พร้อมเพื่อน (ต้องออกบัตรเรียนพร้อมกันเท่านั้น)
2. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสมัครเรียนคอร์สเนื้อหา ม.ต้น – ม.ปลาย แบบรวมทุกบท, คอร์สสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมฯ, รร.มหิดลฯ เท่านั้น
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิ.ย. 61 เท่านั้น
4. โปรโมชั่นต้องมาออกบัตรเรียนภายใน 30  มิ.ย. 61 เท่านั้น (หากมาหลังจากวันที่กำหนดต้องชำระค่าเรียนตามราคาโปรโมชั่น ณ.วันนั้น หรือในราคาปกติ)
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือ สิทธิ์ส่วนลดจาก we fc ได้
6. หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตเพื่อรับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่น 15%
7. รับสิทธิ์ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิตได้ เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป  และ สามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้ นานสูงสุด 8 เดือน (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)

คอร์ส ม.ต้น

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 20%
ชำระเพียง
คณิต ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท  M**63198 30:30  2,700  2,160
คณิต ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท  M**63199 31:00  2,800  2,240
คณิต ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท  M**63298 35:45  3,000  2,400
 คณิต ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท  M**63299 34:20  2,900  2,320
 คณิต ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท  M**63398 41:45  3,400  2,720
 คณิต ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท  M**63399 45:50  3,700  2,960
 ฟิสิกส์ ม.ต้น กลุ่มกลศาสตร์ และกลุ่มคลื่น  P**63397 45:20  3,600  2,880
ฟิสิกส์ ม.ต้น กลุ่มสมบัติสารและความร้อน และกลุ่มไฟฟ้า  P**63398 22:20  2,000  1,600
ฟิสิกส์ ม.ต้น รวมทุกบท  P**63399 67:40  5,200  4,160
เคมี ม.ต้น PART 1 (เคมีพื้นฐาน บรรยาย)  C**63397 23:10  2,100  1,680
เคมี ม.ต้น PART 2 (เคมี คำนวณ)  C**63398 21:00  1,900  1,520
เคมี ม.ต้น รวมทุกบท  C**63399 44:10  3,500  2,800
ชีววิทยา ม.ต้น (พื้นฐาน+พืช+ระบบนิเวศ)  L**63397 22:10  1,900  1,520
ชีววิทยา ม.ต้น (สัตว์+พันธุศาสตร์)  L**63398 26:40  2,200  1,760
ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท  L**63399 48:50  3,600  2,880
ภาษาไทย ม.ต้น  T**63399 26:10  2,300  1,840

คอร์ส ม.ปลาย

คอร์ส  รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 20%
ชำระเพียง
คณิต ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท  M**63H41 54:10  4,200  3,360
คณิต ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท  M**63H42 59:10  4,800  3,840
คณิต ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท  M**63H51 70:50  5,500  4,400
คณิต ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท  M**63H52 46:00  3,700  2,960
คณิต  ม.6 รวม (กลุ่ม 1)  M**63H61 61:00  4,900  3,920
คณิต  ม.6 รวม (กลุ่ม 2)  M**63H62 53:30  4,400  3,520
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ A  P**63H41 35:30  2,900  2,320
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ B  P**63H42 20:40  1,900  1,520
 ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ C  P**63H43 43:50  3,500  2,800
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มสมบัติสาร  P**63H51 30:00  2,700  2,160
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มคลื่น  P**63H52 47:40  3,900  3,120
 ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มไฟฟ้า  P**63H61 57:20  4,200  3,360
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มอะตอม-นิวเคลียร์  P**63H62 19:00  1,900  1,520
เคมี ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท  C**63H41 57:10  4,600  3,680
เคมี ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท  C**63H42 48:45  3,900  3,120
เคมี ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท  C**63H51 54:50  4,400  3,520
เคมี ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท  C**63H52 26:30  2,500  2,000
เคมี ม.6 รวมทุกบท  C**63H61 51:00  4,100  3,280
ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท  L**63H41 41:10  3,300  2,640
ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท  L**63H42 42:40  3,500  2,800
ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท  L**63H51 44:20  3,600  2,880
ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท  L**63H52 35:40  3,000  2,400
ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท  L**63H61 44:10  3,500  2,800
ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท  L**63H62 36:10  3,000  2,400

คอร์สสอบเข้า ม.4

คอร์ส รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน ลด 20%
ชำระเพียง
คณิต เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ M**63381  84:30 6,800 5,440
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ P**63381 41:00 3,300 2,640
เคมี เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ C**63381 24:00 2,100 1,680
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ L**63381 44:00 3,500 2,800
ไทย เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ T**63381  26:20 2,300 1,840
คณิต เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดลฯ M**63383  84:00 6,700 5,360
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดลฯ  P**63383  39:40 3,200 2,560
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดลฯ  L**63383  42:10 3,500 2,800

 

 

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

Top