เลือกติวได้...ยังไงก็ฟิน!!

สมัครคอร์สบทย่อยลดทันที 15%
สมัครได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

ฟิตพร้อมสอบสนามสำคัญ TCAS

WE จัดให้น้องเลือกสมัครคอร์สบทย่อย ULTIMATE SERIES

พร้อมเลือกสมัครได้ทั้ง 4 วิชา คณิต – ฟิสิกส์ – เคมี – ชีววิทยา 

คอร์สบทย่อย สุดคุ้ม

ส่วนลดพิเศษ

สมัครคอร์สบทย่อย

ตั้งแต่ 2 รหัสคอร์สขึ้นไป

วิชาใดก็ได้


ลดทันที 

15%


แจก! ตั๋วหนังฟรี

เมื่อสมัครคอร์สบทย่อย

ตั้งแต่ 3 รหัสคอร์ส ขึ้นไป (วิชาใดก็ได้)

 • เด็กใหม่ มาเดี่ยว
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ)

 • เด็ก WE + เด็กใหม่ (มาสมัครพร้อมกัน) 
  รับฟรี! ตั๋วหนังเมเจอร์คนละ 1 ใบ (ต่อ 1 ใบเสร็จ) 

แบ่งจ่ายเบาๆ

รับสิทธิ์ ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป

และสามารถเลือกผ่อนชำระนานสูงสุด 8 เดือน

(เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10 % บัตร WE FC หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่น ๆ ได้
 2. การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องออกบัตรเรียนในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
 3. หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่น 25%
 4. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561

เงื่อนไขการชำระผ่านบัตรเครดิต/การผ่อนชำระ :

 1.  รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดสมัครสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
 3. กรณีเลือกผ่อนชำระ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ผ่อน 0% 8 เดือน, ธ.กรุงศรีอยุธยา ผ่อน 0% 4 เดือน

คอร์ส ULTIMATE MATHS

UPDATE!! สอนใหม่ & ชีทใหม่ล่าสุด
<< เลื่อนตารางเพื่อดูรายละเอียด >>
ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ค่าเรียน รหัสคอร์ส ลด 15%
ชำระเพียง
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 10:30 1,100 M**73E11 935
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฏีจำนวน 12:50 1,300 M**73E12 1,105
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:30 1,400 M**73E13 1,190
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 13:00 1,300 M**73E14 1,105
5 เมทริกซ์ 6:30 700 M**73E15 595
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:00 800 M**73E16 680
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 23:00 2,100 M**73E17 1,785
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 9:00 1,000 M**73E18 850
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 13:10 1,300 M**73E19 1,105
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50 1,400 M**73E21 1,190
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:40 300 M**73E22 255
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:10 1,500 M**73E23 1,275
13 ลำดับ และอนุกรม 15:00 1,500 M**73E24 1,275
14 แคลคูลัส 20:40 1,900 M**73E25 1,615

คอร์ส ULTIMATE PHYSICS

เข้มข้น ครอบคลุม ใช้สอบได้จริง
<< เลื่อนตารางเพื่อดูรายละเอียด >>
กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ค่าเรียน รหัสคอร์ส ลด 15%
ชำระเพียง
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง,
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล
30:15 2,600 P**73E11 2,210
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน
36:20 3,100 P**73E12 2,635
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์
17:45 1,700 P**73E13 1,445
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 2,500 P**73E14 2,125
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก,
ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
42:00 3,500 P**73E15 2,975
6 MODERN PHYSICS  ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 1,700 P**73E16 1,445

คอร์ส ULTIMATE CHEMISTRY

กระชับ แม่นยำ คิดได้ไว ใช้ได้จริง สำหรับระบบใหม่ TCAS
<< เลื่อนตารางเพื่อดูรายละเอียด >>
ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ค่าเรียน รหัสคอร์ส ลด 15%
ชำระเพียง
1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 3,300 C**73E11 2,805
2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 2,900 C**73E12 2,465
3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 1,900 C**73E13 1,615
4 กรดเบส I และ I I 17:30 1,700 C**73E14 1,445
5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 14:45 1,500 C**73E15 1,275
6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 28:30 2,600 C**73E16 2,210

คอร์ส ULTIMATE BIOLOGY

กระชับ ชัดเจน เห็นภาพ สำหรับระบบสอบใหม่
<< เลื่อนตารางเพื่อดูรายละเอียด >>
กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ค่าเรียน รหัสคอร์ส ลด 15%
ชำระเพียง
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,
ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์,
การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์
30:00 2,600 L**73E11 2,210
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร, การสลายสารอาหารในเซลล์,
ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล,
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
30:00 2,600 L**73E12 2,210
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
31:30 2,700 L**73E13 2,295
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
26:30 2,400 L**73E14 2,040
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ,
วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร
34:30 2,900 L**73E15 2,465
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร,
ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
10:00 1,100 L**73E16 935
Top