null
สร้างโอกาสทางการศึกษา แบ่งปันความรู้ให้น้องๆ พิชิตฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ที่มาของโครงการ

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบันที่มีการสอบแข่งขันสูงมากในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย  และยังมีเยาวชนไทยบางส่วนที่ยังขาดแคลนโอกาสในด้านการเรียนเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการเรียนปกติ

ก้าวสู่ปีที่ 31 โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน จึงจัดตั้งโครงการ ปันฝัน…ปันความรู้ โดยร่วมมือกับทรูปลูกปัญญา มอบทุนการศึกษาคอร์สคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 310 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,038,000 บาท เพื่อสร้างความพร้อม สานฝันให้น้อง ม.ปลายที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เตรียมพร้อมพิชิตการสอบในระบบ TCAS  และสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ

หลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุน

  • เป็นนักเรียน ระดับชั้น ม. 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิตฯ  หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น (เนื่องจากคอร์สเรียนจะมีเนื้อหา และระดับความยากที่ตรงกับแผนการเรียนดังกล่าว)
  • มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีความมุ่งมั่นที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะยอดฮิต
  • อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการที่ร่วมกับทรูปลูกปัญญา จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกส่งมาที่ TRUE และ WE BY THE BRAIN

วีธีการเรียนสำหรับน้องๆ ที่ได้รับทุน

  • น้องๆ ต้องสามารถเดินทางมาเรียนด้วยตนเองได้ ที่โรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAINโดยเลือกเรียนได้ทั้ง 53 สาขาทั่วประเทศ  ที่ใกล้เคียง/ ที่สะดวก >>คลิกดูแผนที่สาขา<<

  • น้องจะได้รับสิทธิ์ในการเรียนคอร์สคณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบการเรียนคอมพิวเตอร์ WE CAN  จำนวนชั่วโมงเรียนรวม 202 ชั่วโมง  พร้อมหนังสือประกอบการเรียนครบทุกบทเรียน คนละ 1 ชุด  (พิมพ์สีสวยงาม)

  • เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง สามารถเข้าเรียนได้ตามวันและเวลาทำการของทางโรงเรียน

Top