โปรโมชั่น-เรียนพิเศษ-มปลาย

คอร์สเรียน ม.ปลาย

เรียนในระบบคอมพิวเตอร์ WE CAN
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ก.ค. 62
รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัคร
คอร์สรวมทุกบท (วิชาใดก็ได้)

สมัคร 2 คอร์ส
ลดทันที 1,600.-

(ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 1,200.-)

สมัคร 3 คอร์ส
ลดทันที 3,000.-

(ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 2,400.-)

สมัคร 4 คอร์ส
ลดทันที 4,000.-

(ชำระด้วยบัตรเครดิต รับส่วนลด 3,200.-)
null

แบ่งจ่ายเบาๆ

รับสิทธิ์ ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต

เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และสามารถเลือกผ่อนชำระนานสูงสุด 8 เดือน
(เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ)

คลิกดูเงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด 10 % บัตร WE FC หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่น ๆ ได้
  2. การใช้สิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องออกบัตรเรียนในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น
  3. โปรโมชั่นต้องมาออกบัตรเรียนภายใน 31 ก.ค. 62 เท่านั้น (หากมาหลังจากวันที่กำหนดต้องชำระค่าเรียนตามราคาโปรโมชั่น ณ วันนั้น หรือราคาปกติ)
  4. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 62

เงื่อนไขการชำระผ่านบัตรเครดิต/การผ่อนชำระ :

  1.  รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
  2. เมื่อมียอดสมัครสุทธิหลังหักส่วนลดแล้ว ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  3. กรณีเลือกผ่อนชำระ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ผ่อน 0% 8 เดือน, ธ.กรุงศรีอยุธยา ผ่อน 0% 4 เดือน
คอร์ส  รหัสคอร์ส ชั่วโมงเรียน ค่าเรียน
คณิต ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  M**53H41 54:10  3,800
คณิต ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  M**53H42 64:40  4,900
คณิต ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  M**53H51 68:20  4,800
คณิต ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรเก่า)  M**53H52 73:50  5,100
คณิต ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท  M**53H53 46:00  3,700
คณิต  ม.6 รวม (กลุ่ม 1)  M**53H61 61:20  4,300
คณิต  ม.6 รวม (กลุ่ม 2)  M**53H62 54:20  3,900
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ A (หลักสูตรใหม่)  P**53H41 35:30  2,500
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ B  P**53H42 21:10  1,900
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ C  P**53H43 42:50  3,300
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มสมบัติสาร  P**53H51 29:30  2,400
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มคลื่น  P**53H52 47:40  3,600
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มไฟฟ้า  P**53H61 57:20  3,900
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มอะตอม-นิวเคลียร์  P**53H62 19:00  1,900
เคมี ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  C**53H43 40:00  3,200
เคมี ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  C**53H42 36:30  2,900
เคมี ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  C**53H51 67:20  4,500
เคมี ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท (หลักสูตรเก่า)  C**53H52 54:50  3,800
เคมี ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท  C**53H53 26:30  2,300
เคมี ม.6 รวมทุกบท  C**53H61 51:00  3,600
ชีววิทยา กลุ่ม A รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  L**53H41 51:45  3,900
ชีววิทยา กลุ่ม B รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  L**53H42 44:20  3,500
ชีววิทยา กลุ่ม C รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  L**53H51 39:00  2,900
ชีววิทยา กลุ่ม D รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  L**53H52 35:00  2,800
ชีววิทยา กลุ่ม E รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  L**53H61 44:20  3,500
ชีววิทยา กลุ่ม F รวมทุกบท (หลักสูตรใหม่)  L**53H62 36:10  3,000

เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน

ดูรายละเอียดบทที่เรียน

คอร์สรวมทุกบทในแต่ละวิชาเรียนอะไรบ้าง คลิกเลือกดูรายละเอียดเลย!
Top