26. ทวินันท์ ภาคาแก้ว

สาขา งามวงศ์วาน
NG5952836246
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

การที่เราจะได้เกรด 4 เราก็ต้องอ่านหนังสือ ตั้งใจเรียน ฟังครูสอน ทบทวนทุกครั้งหลังเรียนเสร็จในวันนั้นและสรุปที่ตัวเองเข้าใจด้วยปากกาสีๆ โดยใช้สีแยกในแต่ละหัวข้อที่สำคัญ และทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ ส่งงานให้ครบ แค่นี้เกรด 4 ก็อยู่ไม่ไกลเราแล้ว

27. วนศักดิ์ บุญพุธ

สาขา หนองคาย
NK5962832001
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

อันดับแรกจะต้องเปิดใจรับวิชาเหล่านี้ก่อน ห้ามปิดกั้นเด็ดขาด หลังจากนั้นก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องห้ามวอกแวกเพราะจะทำให้เราเสียสมาธิ ควรจดบนกระดานให้หมดและเน้นย้ำข้อความที่สำคัญ พอกลับบ้านไปก็จะต้องนั่งกลับไปทบทวนเนื้อหาแต่ละวันแล้วจด short note เป็นคำพูดของตัวเองแล้วทำการบ้านที่ครูสั่งให้หมด เพราะเป็นการแสดงว่าที่เราเรียนมาเราได้เข้าใจวิชานี้หัวข้อนี้จริงๆ หลังจากนั้นก็พยายามฝึกทำข้อสอบเก่าๆ จากง่ายๆ ไปหายากๆ เพื่อฝึกฝนตัวเองให้ทำโจทย์ได้หลากหลาย อาจจะคิดสูตรลัดของตัวเองแล้วนำไปใช้ในห้องสอบเพื่อที่จะลดเวลา และที่สำคัญต้องมีวินัย ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปจะได้ไม่กดดันตัวเอง แค่นี้เกรด 4 คณิต-วิทย์ก็ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว เพียงแค่เชื่อว่า “เราทำได้”

28. รัชดาวรรณ ภารแสวง

สาขา อุบลราชธานี
UB5872832669
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

การที่เราจะได้เกรด 4 ในแต่ละวิชาต้องมีความขยัน อดทน และพยายามทำความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ครูให้ทำ หมั่นขยันอ่านหนังสือทบทวนในเรื่องที่ครูสอน ส่งการบ้านให้ครบทุกอย่าง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนในห้อง ฝึกทำโจทย์ใหม่ๆ ให้มากๆ และเวลาว่างควรอ่านหนังสือทบทวบแล้วทำสรุปโน๊ตเอาไว้เพื่อเก็บไว้อ่านตอนก่อนสอบ และมาเรียนพิเศษที่ we by the brain ถ้าทำได้ตามนี้จะได้เกรด 4 โดยไม่ยากแล้วค่ะ

29. ณัชชารีย์  จันทร์แจ่มกระจ่าง

สาขา เชียงใหม่
CM5952838022
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

อย่างแรกคือเราต้องตั้งใจเรียนในห้องที่ รร.ก่อน แล้วไปเรียนเสริมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้น รวมถึงเก็บโจทย์มาทำและอ่านทบทวนสม่ำเสมอ ยิ่งเราอยู่ ม.ปลาย ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วย ก็เตือนตัวเองเสมอว่าจะเลือกคณะที่อยากเข้าหรือเลือกสิ่งที่ทำให้เราสบายตอนนี้แต่ไปลำบากในอนาคต ก็คือเหนื่อยมาตั้งนานละจะมาหยุดแค่นี้หรอ ก็พยายามบอกแบบนี้กับตัวเองละก็มีพวกรูปคณะที่อยากเข้ามาเรียงแปะๆ เป็นตัวกระตุ้นด้วย

30. วุฒิชัย ศรีวงค์แสน

สาขา ชลบุรี
CH5952835888
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

การเรียนให้ได้เกรด 4 ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินเอื้อม ขอแค่ให้เรามีความพยายาม อ่านทบทวนบ่อยๆ ฝึกทำโจทย์เลขเยอะๆ และตั้งใจฟังเวลาครูสอนแล้วกลับเอามาทบทวนเองอีก แค่นี้ก็จะทำให้เราพิชิตเกรด 4 ได้ไม่ยากครับ

31. เสาวคนธ์ ขุนคล้าย

สาขา หาดใหญ่
HY5952836533
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ทบทวนหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ฝึกทำโจทย์บ่อยๆ ตั้งใจเรียน ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ถามครูเลย อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะมันอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจในเรื่องต่อไปด้วย และที่สำคัญต้องแยกแยะแบ่งเวลาให้ดี ให้รู้ว่าเวลานี้เราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร ถ้ารู้ว่าวิชาไหนเราไม่ถนัดก็หมั่นทบทวนให้มากหน่อย อย่าไปคิดว่าไม่ถนัดก็ปล่อยมันไป…

32. สิรินทิพย์ พัสระ

สาขา หาดใหญ่
HY5962839538
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

อ่านหนังสือบ่อยๆ เท่าที่จะทำได้ ไม่ต้องเครียดมาก ไม่ต้องทำตารางอ่านหนังสือ แค่ตั้งใจฟังครูสอน ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้รีบถาม ที่สำคัญต้องกลับมาทบทวนทุกครั้งที่เรียน ทำ Assignment ในชีทบ่อยๆ สำคัญสุดคือทำโจทย์เยอะทำมากได้มาก

33. ณัฏฐนิช เรือนแก้ว

PR5952832671
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

อ่านหนังสือทบทวนที่เรียนมาแล้วก็สรุปเป็นโน๊ตย่อในสมุดค่ะ แล้วก็ฝึกทำโจทย์หรือแบบฝึกหัดให้ได้เท่าที่จะทำได้ของวันนั้นค่ะ และฝึกเขียนสูตรต่างๆ ของแต่ละเรื่องจะได้จำสูตรไปใช้ได้ให้ขึ้นใจเลยค่ะ นอกจากนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นออกกำลังกายค่ะ จะได้มีสุขภาพที่ดีเพื่อสู้ต่อค่ะ

34. อัญรินทร์ ไพบูรณ์สมบัติ

HY5962839235
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ตั้งใจฟังในห้องเรียนและทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เมื่อเรียนเสร็จแล้วกลับมาทบทวนภายในวันนั้นเลย ฝึกทำแบบฝึกหัดและโจทย์อย่างสม่ำเสมอ ส่งงานสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารเช้าทุกวัน อย่าเครียด

35. นภาพร การีกลิ่น

สาขา อยุธยาซิตี้พาร์ค
AY596283231
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

เรียนอย่างไรให้ได้เกรด 4 สำหรับหนูคือ ตัวหนูเองแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ เวลาเรียนเราก็จึงตั้งใจเรียนให้มาก พยายามจำสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วกลับมาทบทวน พอใกล้สอบก็อ่านที่เรียนมาอันไหนไม่เข้าใจก็ถามครูหรือเพื่อน และก็ฝึกทำโจทย์ยากๆ …

36. ณัฐนรี โพธิสว่าง

สาขา ขอนแก่น
KG5952834427
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ตั้งใจเรียนในห้อง ทำงานส่งคุณครู หมั่นทบทวนเนื้อหาเสมอ ก่อนวันเรียนวันหนึ่งควรอ่านหนังสือในเรื่องที่จะเรียนล่วงหน้า หากเรื่องไหนไม่เข้าใจก็ให้ถามครู ทำแบบฝึกหัดการบ้านด้วยตัวเองจะสามารถเพิ่มทักษะให้เราเก่งในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น และได้เกรด 4 มาแน่นอนค่ะ

37. กชพร เวียงอินทร์

สาขา สกลนคร
SK5872831011
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ส่วนตัวแล้วก็ชอบทบทวนบ่อยๆ อ่านย้ำๆ ทำโจทย์โดยเฉพาะวิชาคำนวณยิ่งต้องใช้ความคิด เวลาที่เรียนไปก็เอาแบบฝึกหัดข้างหลังหนังสือมาทำ อีกสองสิ่งที่สำคัญคือการมองเป็นภาพเพราะมันจะทำให้จดจำได้มากยิ่งขึ้น และนึกถึงพ่อแม่ที่ส่งเรามาเรียนเข้าไว้ เราต้องตั้งใจให้สมกับที่พ่อแม่ส่งเสียเงินมาให้เรียน

38. Sawaluk Ice

NG5962836916
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

สำหรับความคิดส่วนตัวหนูนะ หนูจะมีแนวคิดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแบบเช่น อย่างแรกตั้งใจเรียนในห้องเพราะชอบฟังครูสอนมันสบายๆ เหมือนฟังเพลง ฟังหนังไรงี้ ทำการบ้านเพราะว่างไม่มีอะไรทำ555 แบบรีบทำให้เสร็จๆ แล้วก็แบบไปทำอะไรที่อยากทำสักหน่อยก็กลับมาอ่านหนังสือต่อ ทำแบบฝึกหัดต่อจนแบบบางทีเพลินทำจนหมด5555 แต่ที่ชอบสุดๆ จิงๆ ก็คือแบบอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวจิงๆ นะ555 เพราะเหมือนเวลาเราเข้าใจ หรือทำอะไรได้สักอย่างก็จะแบบอยากอธิบายให้คนอื่นฟังแต่ไม่รู้จะบอกใคร บางคนก็ฟังเราไม่รู้เรื่องก็จะอัดเสียงตัวเองเอาไว้ในโทรศัพท์แล้วเปิดฟังเวลาอยู่บนรถไปโรงเรียน แปลกมั้ย5555 อย่างเช่น พวกสูตรนี้สุดๆ เลย กดฟังจนจำได้ แทบร้องเพลงได้แล้ว555 พอเวลาไปสอบก็ทำได้นะคะ คะแนนก็ถือว่าดี555 ก็มีแค่นี้แหละหลักๆ คือหนูไม่ได้เครียดมาก แต่หนูทำจนเป็นนิสัย มันก็เลยเหมือนชอบวิทย์-คณิตเข้าไปเอง

39. ศตนันท์ แก้วอุดม

สาขา สกลนคร
SK5952832491
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ตั้งใจเรียนในห้องให้ได้มากที่สุด แล้ววิชาไหนที่เราไม่ถนัดควรอ่านหนังสือทำโจทย์ให้มากขึ้น การเรียนทำให้เราเข้าใจ แต่การทำโจทย์เยอะๆ ทำให้เราแน่น ส่งงานให้ครบทุกอย่าง เพราะงานทุกงานสามารถตัดสินอนาคตเราได้ และเราต้องมีสมุดไว้สักเล่มไว้โน้ต แต่ไม่จำเป็นว่าต้องโน้ตยาวๆ เอาเพียงหนึ่งประโยคหรือคำสองคำพอให้เราเข้าใจก็ได้ค่ะ ที่สำคัญคือเราควรให้ความสำคัญกับทุกวิชา หากเรามัวแต่จดจ่อกับวิชานึง อีกวิชานึงที่เรามั่นใจว่าได้เกรด 4 ก็อาจจะเป็นแค่ความคิด เน้นการอ่านหนังสือเองไว้ก่อน หากยังไม่คล่องก็ค่อยไปเรียนเสริม

40. พิมพิศา คุ้มกองสุวรรณ

สาขา นครสวรรค์
NS5952834917
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

– ตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนในคาบ ถ้าไม่เข้าใจให้ถาม
– ทำการบ้านและทบทวนแบบฝึกหัดทุกวัน
– อ่านหนังสือทบทวนที่เรียนมาในแต่ละวัน
– พักผ่อนให้เพียงพอ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
– มีวินัย รู้จักหน้าที่ว่าตัวเองควรจะทำอะไรตอนไหน
– ใช้เวลาให้เป็น
– อย่าหักโหมเกินไป อย่าเครียดมาก relax บ้างก็ได้

41. ธณิศร จันทร์สำเร็จ

สาขา นครศรีธรรมราช
NT5952835775
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

อ่านเนื้อหาเบื้องต้นก่อนเรียนว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เรียนอะไรแล้ว ก็เตรียมตัวอ่านไปบ้างก่อนเรียน พอเรียนเสร็จถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามเลยจะได้ไม่ปล่อยให้ไม่เข้าใจต่อไป เพราะอาจจะทำให้ช่วงหลังๆ ของแต่ละบทไม่เข้าใจไปเลย ถ้าเกิดเรียนล่วงหน้ามาก่อนที่ ร.ร. ก็ดีครับ เพราะเข้าใจมาก่อนแล้ว ก็จะช่วยให้ที่ ร.ร.ก็เป็นการทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้นอีก ก่อนสอบก็ทบทวน ฝึกทำโจทย์เสมอครับ สูตรอันไหนที่ไม่เข้าใจหรือจำยากก็ให้ลองไปหาที่มาว่าสูตรนี้มายังไง บางครั้งก็ช่วยให้เข้าใจสูตรได้โดยไม่ต้องท่องจำ แบ่งเวลาเรียน เวลาพักให้พอเหมาะครับ เวลาเรียนก็ตั้งใจให้เต็มที่ เวลาว่างถ้าไม่ใช่ช่วงอ่านหนังสือก็พักผ่อนคลายสมองให้สบายครับ

42. ณัฐพร มานะจิตต์

สาขา นครศรีธรรมราช
NT5952835899
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

อ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเรียนค่ะ ถ้าไม่เข้าใจก็เรียนพิเศษเพิ่มเติม ก่อนจะเรียนที่โรงเรียนทำสรุปแต่ละวิชา ก่อนสอบให้ทำแบบฝึกที่รร. แจกอีกครั้งโดยจับเวลาเหมือนกำลังสอบ (กรณีสอบย่อย รายหน่วย) หากสอบมิดเทอม / ไฟนอล ทบทวนทำโจทย์ซ้ำหลายๆ ครั้ง อ่านทบทวนที่เคยสรุปไว้ ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของเกรด 4 คือต้องส่งงานครูให้ครบทุกชิ้น เท่านี้ก็สามารถคว้าเกรด 4 มาอย่างง่ายดาย

43. อรจิรา อุคะ

สาขา อุบลราชธานี
UB5962834491
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ตั้งใจเรียนทั้งในคาบและเรียนพิเศษ หมั่นทบทวนบ่อยๆ จัดตารางเวลาให้เหมาะสม ทำการบ้านที่ครูสั่ง คอยสรุปเนื้อหาที่เรียนไปแล้วแล้วนำมาอ่านทำความเข้าใจทำให้จำได้ง่ายแล้วจำได้นาน ทำแบบฝึกหัด ทำโจทย์บ่อยๆ มีประโยชน์ทั้งได้เกรด 4 แล้วสามารถนำไปเป็นเทคนิคในการสอบในคณะที่เราอยากได้อีกด้วย “เพียงแค่เราตั้งใจอะไรๆ ก็ทำได้” อะไรที่ดีๆ มันต้องแลกกับความมุ่งมั่นตั้งใจ

44. ณัฐนันท์ อนันตกิจไพบูลย์

สาขา ลำปาง
LP5952832933
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

อย่างเเรกก็คือการตั้งใจเรียน เขียนช็อตโน๊ตไว้ในหนังสือ สมุด เสมอ เพื่อให้เวลากลับมาทบทวนเราจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น การจดด้วยปากกาสีจะทำให้เราไม่เบื่อในการอ่านหนังสือ เเละเมื่อกลับบ้านก็นั่งทบทวนบทเรียนเเละหมั่นหาโจทย์ต่างๆ มานั่งทำ เพื่อให้เราได้รู้เเนวการทำข้อสอบ เวลาไปทำในห้องสอบจะได้ทำได้เร็วเเละรอบคอบมากยิ่งขึ้นเเละมีเวลาตรวจคำตอบ หาเเรงบันดาลใจในการตั้งใจเรียน ทบทวนบทเรียนค่ะ

45. วิภาวี ทรัพย์สิน

สาขา พัทลุง
PT5962833690
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ทำการบ้านมากก่อนว่าในเทอมๆ นี้ เราจะเรียนอะไรบทไหนอ่านหนังสือหรือเรียนมาล่วงหน้าอยู่ในห้องก็ตั้งใจฟัง สงสัยอะไรก็ถาม กลับมาถึงบ้านก็ทำการบ้านเพื่อทบทวน ก่อนนอนก็อ่านหนังสือทบทวนสักนิด การบ้านที่ครูสั่งก็ส่งให้ครบและทันตามเวลา ก่อนสอบอ่านหนังสือทบทวนแต่นี้เกรด 4 ก็มาแล้ว

46. ณัฐธยา กาลชัย

สาขานครราชสีมา
KR5952835477
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

1.ฟังให้เข้าใจ ตั้งใจเรียนทั้งในห้องเรียนและที่เรียนพิเศษ เพราะจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการที่เราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราเรียน
2.กลับบ้านทบทวนทันที เพราะการที่เราเรียนแล้วเราต้องนำความรู้ที่ได้มาทบทวนให้จำได้นั้นจะมีประโยชน์ต่อตัวเรามาก ทำโจทย์ ฝึกฝนบ่อยๆ อาจจะทำสรุปในแบบของตัวเองก็ได้
3.มีวินัย สิ่งสำคัญคือจัดเวลาทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้ให้ดี ทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เวลาไม่เสียเปล่าแต่ก็ไม่หักโหมจนเกินไป
4.ต่อยอด สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอีกขั้นหนึ่ง นำความรู้ที่เรามีแบ่งให้กับคนอื่น อาจเป็นการติวให้เพื่อนหรือสอนรุ่นน้องค่ะ

47. นิรมล พืชผล

สาขา สุราษฎร์ธานี
SR5962834995
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

หนูคิดว่าการทำเกรด 4 ก็เเค่ตั้งใจฟังเวลาครูสอน เรียนเสร็จก็หมั่นทบทวนฝึกทำโจทย์ จดโน๊ตและการเรียนพิเศษตอนเย็นก็เป็นการได้เรียนรู้เทคนิคเคล็บลับใหม่ๆๆๆ จากพี่ๆๆ หรือเรียนพิเศษล่วงหน้ามาก่อนพอตอนเรียนก็จะทำได้เเละทำงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบต่อการบ้านและหากว่างๆๆ ก็อ่านทบทวนทำโจทย์เพิ่ม ก็เหมือนกับการเรียนที่ we by the brain เราได้รู้เเนวข้อสอบต่างๆๆ และข้อสอบที่ยากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน

48. Chonlada Leelapisuth

#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

– เรียนพิเศษล่วงหน้า
– กลับมาทบทวนสม่ำเสมอ
– ทำโจทย์บ่อยๆ ก่อนเปิดเทอมให้รู้แนว
– ตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนในคาบ
– ไม่เข้าใจอะไรก็ถามเลย
– กลับบ้านทบทวนแค่ตรงจุดที่สำคัญๆ
– อ่านซํ้าบ่อยๆ ในจุดที่ไม่ค่อยเข้าใจ
– ตั้งใจทำการบ้านและโปรเจ็ค
– ส่งงานทุกชิ้นให้ตรงต่อเวลา
– พยายามไม่ขาดเรียน
– พยายามไม่คุยกับเพื่อนตอนเรียนเพราะจะเสียสมาธิ
– ตั้งใจทำข้อสอบเก็บคะแนน
– อ่านทบทวนเสมอๆ จะได้ไม่ต้องไปตะบี้ตะบันอ่านก่อนสอบกลางภาค/ปลายภาค
– ที่สำคัญต้องมีวินัยในตัวเองอยู่เสมอ

49. ณัฐพงศ์ ไชยยศ

สาขา อุบลราชธานี
UB5952833726
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

ทบทวนหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ฝึกทำโจทย์บ่อยๆ ตั้งใจเรียน ไม่เข้าใจเนื้อหาอะไรก็ถามคุณครูหรือลองทบทวนอีกครั้ง และอ่านหนังสือล่วงหน้า จดบันทึกโน้ตย่อเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

50. กุลนันทน์ เรืองคำ

สาขา ลำปาง
LP5952833087
#WEBYTHEBRAIN #ทำอย่างไรให้ได้เกรด4

44

การที่เราจะได้เกรด 4 ในแต่ละวิชานั้นขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเรา หากเราทำงานส่งครบทุกอย่างแต่เราไม่อ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเก็บคะแนนมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้เกรด 4 เพราะฉะนั้นการที่จะได้เกรด 4 ต้องเริ่มจากการมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ทำงานให้เรียบร้อย ส่งตรงเวลา ทบทวนเนื้อหาและขยันหมั่นเพียร เวลาอ่านหนังสือ ต้องทำความเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่จำแล้วลืม นอกจากนี้หากเรามองไปถึงในอนาคต เมื่อเราต้องเตรียมตัวลงสู่สนามสอบแข่งขันที่แท้จริงแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรื้อเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น เนื่องจากเคยเข้าใจมาแล้ว แค่นี้ก็ทำเกรดได้สบายๆ ค่ะ แถมยังมีความรู้ติดหัวอีกด้วย

Top