กลศาสตร์

วิศวะเครื่องกล

สำรวจคณะวิศวะ ตอนที่ 1 “วิศวกรรมเครื่องกล”

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เป็นศาสตร์ด้านวิศวกรรมที่ค่อนข้างกว้าง โดยจะใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมประยุกต์รวมกับความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต และบำรุงรักษาระบบทางกลต่าง ๆ

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ