กวดวิชา สอวน.

โควตา-สอวน-ม.อ.

ม.อ. เปิดรับ “โครงการ สอวน.” ในรอบที่ 2 ระบบ TCAS 61

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน สอวน. เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการรับรอบที่ 2 ของระบบ TCAS 61 โดยโครงการ สอวน. จะเปิดรับทั้งหมด 27 คณะ

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ