การเชื่อมโยง

สอบความถนัดแพทย์สำคัญมาก จะเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม

          เมื่อสำรวจปฏิทินการสอบ กสพท. จะพบว่าไม้แรกคือการสอบวิชาเฉพาะ หรือ ความถนัดแพทย์ซึ่งลงสอบและประกาศผลก่อนเป็นลำดับแรก ดังนั้น นอกจากสัดส่วนของคะแนนที่สูงถึง 30 % แล้วการสอบนี้จึงมีผลทางด้านจิตวิทยาอย่างมาก เพราะ

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ