WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

Tag - ตณิตศาสตร์

รวมภาพบรรยากาศ โครงการติว WE ฟิตความพร้อม คณิต – วิทย์ O-NET ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม WE

ก้าวสู่ปีที่ 29 อย่างมั่นคง WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต – วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการติวฟิตความพร้อม คณิต-วิทย์ O-NET ม.3 หนึ่งในโครงการเพื่อตอบแทนทางวิชาการสู่สังคม โดยจัดติวฟรีให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 นี้