วิศวกรรมโลหการ

กวดวิชา-we-คณะวิศวกรรมศาสตร์-2

สำรวจกันหน่อย … คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาอะไรบ้างนะ ??? ตอนที่ 2

หลังจากที่ได้รีวิวกันไปแล้ว ตอนที่ 1 (คลิกดูตอนที่ 1) มาต่อกันเลยตอนที่ 2 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่รวบรวมองค์ความรู้หลายด้าน โดยรวมด้านอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายอากาศ คลื่นแสงิ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูลและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมแยกออกจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) ดังนั้นวิศวกรรมโทรคมนาคม ก็คือ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ