แผนการเรียน

วิชาสามัญ-สายศิลป์

วิชาสามัญ ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กสายวิทย์เท่านั้น

แต่เดิมวิชาสามัญ จะมีเพียง 7 วิชา แต่ในปีการศึกษา 59 ได้มีการปรับวิชาเพิ่ม เพื่อให้ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาของเด็กสายศิลป์มากขึ้นอีก 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ