WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

Tag - ONET

รวมภาพบรรยากาศ โครงการติว WE ฟิตความพร้อม คณิต – วิทย์ O-NET ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม WE

ฟินที่สุดในสามโลก!! กับโครงการติวฟิตความพร้อม คณิต-วิทย์ O-NET ม.3 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่เริ่มติว จนถึงเวลาเลิก เหมือนมีพลังงานบางอย่าง ขนาดทีมงานยังไม่กล้าลุกไปไหน น้องๆ นั่งเงียบ ตั้งใจเรียนกันอย่างมาก สงสัยโดนมนต์สะกดของพี่กอล์ฟ และพี่ไผ่ก็เป็นได้

รวมภาพบรรยากาศ โครงการติว WE ฟิตความพร้อม คณิต – วิทย์ O-NET ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม WE

ก้าวสู่ปีที่ 29 อย่างมั่นคง WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต – วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการติวฟิตความพร้อม คณิต-วิทย์ O-NET ม.3 หนึ่งในโครงการเพื่อตอบแทนทางวิชาการสู่สังคม โดยจัดติวฟรีให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 นี้

GAT สอบอะไร เรา(We) จะเตรียมตัวยังไงให้พร้อม

article

GAT หรือ General Aptitude Test คือการสอบวัดความถนัดทั่วไปโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.GAT เชื่อมโยง หรือ ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ ซึ่งเป็นภาษาไทยให้อ่านทั้งหมดและ 2.GAT อังกฤษ หรือ ส่วนของความถนัดด้านภาษาอังกฤษ