คอร์ส ULTIMATE SERIES

เตรียมตัวให้ชัวร์ พิชิต TCAS 63

ULTIMATE SERIES


คอร์สคณิต – วิทย์ สำหรับการเตรียมตัวอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ DEK62 หรือน้อง ม.ปลายทุกคน ที่เตรียมฟิตล่วงหน้า

สรุปเนื้อหา ม.ปลาย ทั้งหมดอย่างเข้มข้น กระชับ ตรงประเด็น พร้อมวิเคราะห์ และเก็งข้อสอบได้อย่างแม่นยำ มั่นใจทุกสมรภูมิการสอบอย่างแน่นอน

คลิกดูรายละเอียดคอร์สที่สนใจด้านล่าง

คอร์ส ULTIMATE MATHS

UPDATE!! สอนใหม่ & ชีทใหม่ล่าสุด
 • คอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอด 31 ปี

 • สุดยอดเทคนิค FANTASTIC TRICK จัดความคิดให้เป็นระบบ

 • UPDATE ข้อสอบ มี.ค. พร้อมโจทย์กว่า 5,000 ข้อ

ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล 10:30 13:00 1,100 M**53E11
2 ระบบจำนวนจริง และทฤษฏีจำนวน 12:50 15:30 1,300 M**53E12
3 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 13:30 16:30 1,400 M**53E13
4 เรขาคณิตวิเคราะห์, ภาคตัดกรวย 13:00 16:00 1,300 M**53E14
5 เมทริกซ์ 6:30 8:00 700 M**53E15
6 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม 7:00 8:30 800 M**53E16
7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 23:00 28:00 2,100 M**53E17
8 เวกเตอร์สองมิติ และสามมิติ 9:00 11:00 1,000 M**53E18
9 จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม 13:10 16:00 1,300 M**53E19
10 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น 13:50 17:00 1,400 M**53E21
11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 2:40 3:30 300 M**53E22
12 สถิติฉบับสมบูรณ์ และกำหนดการเชิงเส้น 15:10 18:30 1,500 M**53E23
13 ลำดับ และอนุกรม 15:00 18:00 1,500 M**53E24
14 แคลคูลัส 20:40 25:00 1,900 M**53E25
ULTIMATE MATHS รวมทุกบท 176:00 211:00 17,600
7,500
M**53E99

คอร์ส ULTIMATE PHYSICS

เข้มข้น ครอบคลุม ใช้สอบได้จริง
 • วิเคราะห์ด้วยความเข้าใจ ตามด้วยเทคนิคช่วยจำขั้นเทพ

 • ข้อสอบ UPDATE ปีล่าสุด พร้อมโจทย์กว่า 3,600 ข้อ

 • เรียนรู้ด้วยรอยยิ้ม พร้อมพิชิตทุกสนามสอบ

กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 MECHANICS 1 บทนำ การวัด การแปลความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวตรง,
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, สมดุลกล
30:15 36:30 2,600 P**53E11
2 MECHANICS 2 โพรเจกไทล์, วงกลมและดวงดาว, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย,
งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, การหมุน
36:20 44:00 3,100 P**53E12
3 MATTER & HEAT สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, สมบัติของเหลวและของไหล,
ความร้อน แก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์
17:45 21:30 1,700 P**53E13
4 WAVE SERIES คลื่น, แสง, เสียง 27:40 33:30 2,500 P**53E14
5 ELECTRICITY ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้าแม่เหล็ก,
ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
42:00 50:30 3,500 P**53E15
6 MODERN PHYSICS  ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 18:00 22:00 1,700 P**73E16
ULTIMATE PHYSICS รวมทุกบท 172:00 206:30 15,100
7,500
P**53E99

คอร์ส ULTIMATE CHEMISTRY

กระชับ แม่นยำ คิดได้ไว ใช้ได้จริง สำหรับระบบใหม่ TCAS
 • จำเป็น Story ง่ายๆ ด้วยเทคนิค SWIFT MEMO

 • เทคนิค CONVERSION FACTOR สุดล้ำ คำนวณแม่นยำ รวดเร็ว

 • ฝึกฝนทำโจทย์กว่า 3,600 ข้อ

ลำดับ ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 โครงสร้างอะตอม + ตารางธาตุ + พันธะเคมี 40:30 49:00 3,300 C**53E11
2 ปริมาณสารสัมพันธ์ I และ I I  + ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 34:00 41:00 2,900 C**53E12
3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี + สมดุลเคมี 20:30 25:00 1,900 C**53E13
4 กรดเบส I และ I I 17:30 21:00 1,700 C**53E14
5 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี I และ I I  +  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 14:45 18:00 1,500 C**53E15
6 เคมีอินทรีย์ + สารชีวโมเลกุล +  ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 28:30 34:30 2,600 C**53E16
ULTIMATE CHEMISTRY รวมทุกบท 155:45 187:00 13,900
7,200
C**53E99

คอร์ส ULTIMATE BIOLOGY

กระชับ ชัดเจน เห็นภาพ สำหรับระบบสอบใหม่
 • สรุปเนื้อหาให้กระชับ ด้วยคีย์เวิร์ดสั้น และสร้างการจดจำด้วยรูปภาพ

 • เก็งตรงจุด พร้อมเน้นย้ำส่วนสำคัญที่ต้องรู้

 • ฝึกทำโจทย์จากข้อสอบจริง

กลุ่มที่ คอร์ส ชื่อบท จำนวน
ชั่วโมง
ชั่วโมงเรียน
เพิ่ม 20 %
ค่าเรียน รหัสคอร์ส
1 พื้นฐานทางชีววิทยา ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาชีววิทยา, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต,
ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้างเซลล์, การลำเลียงสารผ่านเซลล์,
การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเซลล์
30:00 36:00 2,600 L**53E11
2 การรักษาดุลยภาพในร่างกายสัตว์ เนื้อเยื่อในร่างกาย, ระบบย่อยอาหาร, การสลายสารอาหารในเซลล์,
ระบบลำเลียงและภูมิคุ้มกัน, ระบบขับถ่ายและการรักษาสมดุล,
ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
30:00 36:00 2,600 L**53E12
3 การประสานงานในร่างกายสัตว์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต, ระบบประสาท, ระบบฮอร์โมน,
การสืบพันธุ์ของสัตว์ การเจริญเติบโตของสัตว์,พฤติกรรมของสัตว์
31:30 38:00 2,700 L**53E13
4 พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, การสังเคราะห์ด้วยแสง,
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
26:30 32:00 2,400 L**53E14
5 พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, ยีนและโครโมโซม,
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA, ความหลากหลายทางชีวภาพ,
วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์ประชากร
34:30 41:30 2,900 L**53E15
6 ระบบนิเวศ ระบบนิเวศ, การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร,
ประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ, ทรัพยากรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
10:00 12:00 1,100 L**53E16
Screen-Shot-2560-10-07-at-17.54.14ULTIMATE BIOLOGY รวมทุกบท 162:30 195:00 14,000
7,200
L**53E99

คอร์ส THAI Ent'Lightenment

เข้มข้น ครอบคลุม ทุกสนาม TCAS
 • สรุปเนื้อหากระชับ พร้อมแบบฝึกหัดแนวใหม่ไม่ซ้ำใคร

 • เทคนิคการจำอย่างชาญฉลาด Harmonic Memo สรุปจำเป็นทำนอง สนุกท่องเป็นจังหวะ

 • ฝึกทำโจทย์เก่าที่คัดสรร และโจทย์เก็งที่ออกใหม่โด

ลำดับ คอร์ส จำนวนชั่วโมง ชั่วโมงเรียนเพิ่ม 20%  ค่าเรียน WE CAN 3   รหัสคอร์ส
1 Thai Ent’Lightenment
สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.4 – ม.6
49:00 59:00 3,900 T**53E99
2 ตะลุยโจทย์ Thai Ent’Lightenment 24:10 29:00 2,100 T**53T99
Screen-Shot-2560-10-07-at-17.54.14Thai Ent’Lightenment สรุปเนื้อหาภาษาไทย
+ ตะลุยโจทย์ Thai Ent’Lightenment รวม
73:10 88:00 6,000

4,200

T**53R99

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา หรือโทร WE CARE : 02-952-6767

Top