คอร์สภาษาไทยเพิ่มเกรด แบบแยกบท

สำนวนไทย
คำ ความหมายชนิดและหน้าที่ของคำ
ประโยคในภาษาไทย
โครงสร้างพยางค์
ราชาศัพท์
การสร้างคำในภาษาไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา
ภาษาแสดงความคิด
ระดับภาษา
คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ
เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ