WE BIG PROGRESS

โครงการที่จะมาท้าทายความสามารถในด้านการเรียนของน้อง WE ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ลุ้นรับ 10,000 WE Point พร้อมได้ถ่ายทำคลิปกับ WE
we big progress

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 • เป็นน้องที่เรียนกับ WE ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เทอม ในวิชาที่นำเกรดมาแลก

 • นำเกรด 4 มาแลก WE Point ได้เฉพาะวิชาที่สมัครเรียนคอร์สรวมบทกับ WE เท่านั้น ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) และภาษาไทย

 • นำเกรด 4 มาแลก WE Point ได้ในกรณีที่เกรดเดิมได้เกรด 0 หรือ 1 หรือ 1.5 หรือ 2 เท่านั้น ภายใน 2 เทอม ตามปีการศึกษาปัจจุบัน

 • กรณีที่โรงเรียนมีการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 2 ตัว สามารถเลือกยื่นได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น

ระยะเวลาการสมัคร และการประกาศผล

 • ระยะเวลาแลกเกรด

  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 63 และ 15 เม.ย. – 15 มิ.ย. 64

วิธีการแลก WE Point

 1. นำผลการเรียนทั้ง 2 เทอม มาแสดงกับเจ้าหน้าที่สาขา หรือส่งทาง Inbox เพจ webythebrain >> m.me/webythebrain
 2. เมื่อผลการเรียนผ่านเกณฑ์ น้องจะต้องเขียนแชร์ประสบการณ์หรือเทคนิคที่ทำให้เรียนดีขึ้น ส่งเจ้าหน้าที่สาขาหรือ Inbox เพจ webythebrain โดยน้องจะได้รับ 1,000 WE POINT
 3. หากประสบการณ์หรือเทคนิคใครที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการ น้องจะได้รับ 10,000 WE POINT พร้อมร่วมถ่ายทำคลิปแชร์ประสบการณ์การเรียนลงในสื่อของ webythebrain

We Point

รางวัลที่น้องจะได้รับ

 • Step 1 รับ 1,000 Point

  ส่งผลการเรียนที่ได้เกรด 4 ถูกต้องตามเงื่อนไข และแชร์ประสบการณ์หรือเทคนิคที่ทำให้เรียนดีขึ้น

 • Step 2 รับ 10,000 Point พร้อมได้ร่วมถ่ายทำคลิปสัมภาษณ์ลงสื่อ WE BY THE BRAIN

  รางวัลสำหรับผู้ชนะในการเขียนแชร์ประสบการณ์หรือเทคนิคที่ทำให้เรียนดีขึ้นใน Season 1 (ปีการศึกษา 2563) ตัดสินโดยคณะกรรมการ

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WE CARE : 02-952-6767

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ