รับสมัคร WE PRESENTER 2016

WE PRESENTER 2016

WE BY THE BRAIN เปิดโอกาสสำหรับน้องเด็ก WE ผู้มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ร่าเริงสดใส เพื่อเป็นตัวแทนการสื่อความหมายของ โรงเรียนกวดวิชา WE BY THE BRAIN ในกิจกรรม WE PRESENTER 2016 

WE PRESENTER 2016 กิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยน้องๆ WE สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ขอเพียงแค่น้องที่มีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง และยังสังกัดอยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา เพียงเท่านี้น้องก็มีโอกาสเป็น 1 ใน 8 WE PRESENTER 2016 แล้ว

ระยะเวลาเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2559 นี้

ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศผล

ระยะเวลาการสมัครคัดเลือก

 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559
(ปิดรับการสมัครในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2559)

เปิดโหวต TOP VOTE

วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2559 ผ่านทางเพจ webythebrain

ประกาศผล TOP VOTE

ประกาศผลผู้ที่ได้ TOP VOTE ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุด จะมีสิทธิ์เป็น WE PRESENTER  ทันที

ประกาศผล

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/WeByTheBrain

ของรางวัล

Voucher แทนเงินสดของ WE มูลค่า 10,000 บาท และจะมีผลงานในสื่อของ WE BY THE BRAIN เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในตลอดระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

1

น้องที่ต้องการสมัคร จะต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

2

ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักเรียนที่ได้ลงเรียนกับทาง WE BY THE BRAIN เท่านั้น

3

น้องที่ต้องการที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นน้องที่ไม่มีติดสัญญาใดๆ กับค่ายนักแสดงหรือแคสติ้งต่างๆ (หรือได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดแล้ว)

4

สำหรับน้องที่อยู่ต่างจังหวัด ถ้าได้ผ่านการคัดเลือกแล้ว ต้องสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ในการทำกิจกรรมที่จัดขึ้น

5

น้องที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น

กติกาและเงื่อนไขของการรับสมัคร สมัครผ่านอีเมล์ : wepresenter2016@gmail.com

การสมัครแบบที่ 1 ส่งรูปถ่าย น้องคนไหนที่สนใจสมัครกิจกรรมแบบง่ายๆ เพียงแค่

1. เขียนชื่อ- นามสกุล, ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, ระดับชั้นการศึกษา, เกรดเฉลี่ย, ผลงานที่ภาคภูมิใจ ,โรงเรียน, เรียน WE สาขา, E-mail, Facebook

2. ส่งรูปถ่ายตัวเองจำนวนทั้งหมด 2 รูป จะถ่ายจากกล้องมือถือหรืออุปกรณ์บันทึกภาพใดๆ ก็ได้ แต่ต้องไม่ผ่านการตกแต่งจากโปรแกรม หรือ Application ใดๆ ทั้งสิ้น
– รูปครึ่งตัว 1 รูป
– เต็มตัว 1 รูป

3. ส่งรายละเอียดทั้งหมด มาที่ E mail : wepresenter2016@gmail.com

ตัวอย่างการสมัครแบบที่ 1

การสมัครแบบที่ 2 ส่งรูปถ่ายพร้อม CLIP VDO ถ้าหากน้องคนไหนสนใจอยากจะ Present ตัวเองให้มากขึ้น

1. เขียนชื่อ- นามสกุล, ชื่อเล่น, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, ระดับชั้นการศึกษา, เกรดเฉลี่ย, ผลงานที่ภาคภูมิใจ ,โรงเรียน, เรียน WE สาขา, E-mail, Facebook

2. ส่งรูปถ่ายตัวเองจำนวนทั้งหมด 2 รูป จะถ่ายจากกล้องมือถือหรืออุปกรณ์บันทึกภาพใดๆ ก็ได้ แต่ต้องไม่ผ่านการตกแต่งจากโปรแกรม หรือ Application ใดๆ ทั้งสิ้น
– รูปครึ่งตัว 1 รูป
– เต็มตัว 1 รูป

3. ให้อัด CLIP VDO อัพโหลดลงใน YOUTUBE แนะนำตัวเอง และพร้อมทั้งบอกด้วยว่า ทำไมน้องถึงเข้าร่วมสมัครกิจกรรม WE PRESENTER ความยาวไม่เกิน 2 นาที วิธีการอัพโหลดดูได้จาก https://webythebrain.com/pdffile/howto-uploadyoutube.pdf

4. ส่งรายละเอียดทั้งหมด มาที่ E mail : wepresenter2016@gmail.com

ตัวอย่างการสมัครแบบที่ 2

กำหนดการรับสมัครและการตัดสิน

1.กำหนดการรับสมัครภายในวัน 10 กรกฎาคม 2559 (ก่อนเวลา 12.00 น.)

2.การคัดเลือกจะแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 ส่วนคือ มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น และผลการคัดเลือกจากการเปิดโหวตในหน้า FB : WE BY THE BRAIN (www.facebook.com/WeByTheBrain)

3.การคัดเลือกผู้ที่จะได้เป็น WE PRESENTER ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

4.คัดเลือกผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 8 คน เท่านั้น

5.สำหรับน้องที่ได้ TOP VOTE สามารถเป็น WE PRESENTER ได้ทันที

6.น้องที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็น WE PRESENTER จะมีผลงานในสื่อของ WE BY THE BRAIN เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ต่างๆ ในระยะเวลา 1 ปี

7.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ผิดกติกา

8.ทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาการรับสมัครโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

9.น้องที่ถูกคัดเลือกแล้วจะมีทีมงานจาก WE BY THE BRAIN ติดต่อไป หากไม่สามารถติดต่อได้จะถือว่าน้องสละสิทธิ์ในทันที

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ WE ทุกสาขา หรือโทร WE CARE : 02-952-6767

Top