WE PRESENTER 2020

ค้นหาน้อง WE ทั้ง 30 คน ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
ขยายเวลาการรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 63 นี้เท่านั้น
we presenter 2020

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 • น้อง WE ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

 • ไม่ติดสัญญาใดๆ กับค่ายนักแสดง

  (หรือต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางค่ายก่อน)

 • ถ้าผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถมาร่วมกิจกรรมได้

  ใช้ระยะเวลา 2-4 วันในการทำกิจกรรม

 • น้องที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น

ของรางวัล

 • Voucher ค่าเรียนจาก WE มูลค่า 10,000 บาท สำหรับ We Presenter จำนวน 12 คน

  Voucher ค่าเรียนจาก WE มูลค่า 3,000 บาท สำหรับ We Influencer จำนวน 18 คน

 • PORTFOLIO มีผลงานในสื่อประชาสัมพันธ์ของ WE เป็นเวลา 1 ปี

ระยะเวลาการสมัคร และการประกาศผล

 • ระยะเวลาการสมัครคัดเลือก

  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563
  (ปิดรับการสมัครในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน

  วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ผ่านทางเพจ webythebrain
  www.facebook.com/WeByTheBrain

 • เปิดโหวต WE PRESENTER 2020

  วันที่ 9 สิงหาคม 2563 – 21 สิงหาคม 2563 ผ่านทางเพจ webythebrain
  www.facebook.com/WeByTheBrain

 • ประกาศผล

  WE PRESENTER ทั้ง 30 คนในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยสามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/WeByTheBrain

วิธีการสมัคร

1.ส่งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โรงเรียนที่กำลังศึกษา ระดับชั้นการศึกษา รางวัลพิเศษที่เคยได้รับ และ สาขา WE ที่เรียน

2. ส่งรูปถ่ายตัวเองจำนวน 5 รูป (เต็มตัว 2 รูป และครึ่งตัว 3 รูป) จะถ่ายจากกล้องมือถือหรืออุปกรณ์บันทึกภาพใดๆ ก็ได้ **ต้องไม่ผ่านการตกแต่งจากโปรแกรมหรือ Application ใดๆ ทั้งสิ้น**

3. อัดคลิปแนะนำตัวที่บอกความเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 2 นาที

4. ส่งรายละเอียดทั้งหมด มาที่ 👉 https://bit.ly/2TWcOuf หรือ E-mail : [email protected]

เงื่อนไขการคัดเลือก

1. การคัดเลือกจะแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 ส่วนคือ มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น และผลการคัดเลือกจากการเปิดโหวตในหน้า FB : WE BY THE BRAIN (www.facebook.com/WeByTheBrainน้องที่มียอด Likes สูงสุด (Popular Vote) จะได้เป็น 1 ใน 12 WE PRESENTER 2020 และน้องทุกคนที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน ยังมีโอกาสได้ร่วม Campaign กับ WE BY THE BRAIN 

2. การคัดเลือกผู้ที่จะได้เป็น WE PRESENTER ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

3. ยอดผู้ติดตามบนสื่อโซเชียลของน้อง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนของคณะกรรมการด้วย

4. น้องที่มีผู้ติดตามรวมมากสุด 5 อันดับแรก จะสามารถเข้ารอบ 30 คนได้ทันที

5. น้องที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็น WE PRESENTER จะมีผลงานในสื่อโฆษณาของ WE BY THE BRAIN ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ผิดกติกา

7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติการับสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. น้องที่ได้รับคัดเลือกแล้วจะมีทีมงานจาก WE BY THE BRAIN ติดต่อไปหากไม่สามารถติดต่อได้จะถือว่าน้องสละสิทธิ์ทันที

``มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ WE PRESENTER ปีนี้กัน``

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WE CARE : 02-952-6767

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ