WE-PRESENTER

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

150,000.-

ไม่ว่าจะเป็นสายหน้าตาดี หรือสายคารมดี ที่พร้อมจะเปล่งพลังฉายแสง
แสดงความเป็นตัวเอง อย่าช้า โอกาสมาถึงแล้ว!!!

ใครจะได้เป็น WE PRESENTER คนถัดไป ?

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือศิษย์อนาคตของ WE (เด็ก WE หรือไม่ใช่ก็ได้)
 3. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ชอบทำกิจกรรม สื่อสารชัดเจนเข้าใจง่าย
 4. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.5 ขึ้นไป
 6. หากมีฐานแฟนคลับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ไม่ติดสัญญาใด ๆ กับค่ายนักแสดง (หรือต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางค่ายก่อน)

รางวัล

 1. รางวัล WE PRESENTER 6 คน
 2. รางวัล WE POPULAR 15 คน
 3. WE PRESENTER และ WE POPULAR จะได้เซ็นสัญญา
  3.1 สัญญา Brand Ambassador และ WE influencer We By The Brain 1 ปีเต็ม! 
  3.2 สิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับกิจกรรมติวพิเศษ
  3.3 ทุนการศึกษาส่วนลดคอร์สเรียน We By The Brain
         – WE PRESENTER มูลค่า 10,000 บาท 
         – WE POPULAR มูลค่า 5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 1. การคัดเลือกจะแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 ส่วนคือ มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น และผลการคัดเลือกจากการเปิดโหวตในหน้า FB : We By The Brain
  – เกณฑ์การตัดสิน WE POPULAR 100 คะแนน ตัดสินจากผลรวมคะแนน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จากยอดไลก์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ส่วนที่ 2 คะแนนจากคณะกรรมการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  – เกณฑ์การตัดสิน WE PRESENTER มาจากการตัดสินของคณะกรรมการ

  * การคัดเลือกผู้ที่จะได้เป็น WE PRESENTER ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และการตัดสินของกรรมการ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 2. ยอดผู้ติดตามบน Instagram ของน้อง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนของคณะกรรมการ ในการตัดสิน WE PRESENTER
 3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ผิดกติกา
 4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติการับสมัคร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. น้องที่ได้รับคัดเลือกแล้วจะมีทีมงานจาก We By The Brain ติดต่อไป หากไม่สามารถติดต่อได้จะถือว่าน้องสละสิทธิ์ทันที

Timeline กิจกรรม

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 8 มกราคม 2023

เปิดโหวตใน Facebook We By The Brain 11 มกราคม – 13 มกราคม 2023

ประกาศผล WE PRESENTER และ WE POPULAR 14 มกราคม 2023

ดาวน์โหลดเอกสาร PDPA

สำหรับส่งในลิงก์การสมัคร

ส่งเอกสารหรือคลิปเข้าประกวดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ติดตามข่าวสารการประกวด

WE Society

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ