WE BY THE BRAIN โรงเรียนกวดวิชา คณิต - วิทย์ อันดับ 1 ของประเทศ

พี่ฟาร์ม

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล

การศึกษา

  • ปริญญาโท : MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
  • รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันออกแบบซอฟต์แวร์(Software Design) ระดับภาคเหนือ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงาน Intel Technology Challenge
  • ประสบการณ์การสอน 12 ปี

การันตีคุณภาพระดับประเทศ

“ฟิสิกส์ที่ใครว่ายาก จะกลายเป็นเรื่องง่าย
ด้วยเทคนิคการสอนสุด smart
ให้น้องๆ เรียนรู้ด้วย smile”
null

เรียนฟิสิกส์… ต้องเรียนด้วยแผนภาพ

ผสมผสานความรู้ทางวิชาการ EDUCATION กับการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใหม่ที่เน้นใช้แผนภาพ ทั้งข้อความ กราฟ มายด์แมป แบบ INFOGRAPHIC ที่สร้างความเข้าใจได้ทั้ง “ภาพรวม” และ “รายละเอียดเชิงลึก”