WE Challenge

WE Challenge! เก่งขึ้นได้! ใน 15 วัน สะสมชั่วโมง รับของรางวัล WE POINT 5,000 คะแนน

รายละเอียดและกติกา

เก่งขึ้นได้! ใน 15 วัน!

Rewards :

เรียนครบ 50 ชั่วโมง ภายใน 15 วัน รับ 5,000 points

เรียนครบ 40 ชั่วโมง ภายใน 15 วัน รับ 4,000 points

เรียนครบ 30 ชั่วโมง ภายใน 15 วัน รับ 3,000 points

รางวัลพิเศษ!

จำนวนชั่วโมงเรียนสะสมมากที่สุด รับรางวัลพิเศษ POPMART Hirono 3 BOXES จำนวน 1 รางวัล

Daily Check-in

เข้าเรียนครบทุกวัน อย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน รับ เสื้อยืด THE WINNER + ถุงผ้า WE

สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ Line: @weplus_care

วันนี้ – 21 เม.ย.67

เริ่ม Challenge

วันที่ 22 เม.ย.67 – 6 พ.ค. 67

เปิดรับจำนวนจำกัด เพียง 100 คนแรก!

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

น้องๆ เด็ก WE ทุกคน สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องเหลือชั่วโมงเรียนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ชม. นับจากวันที่เริ่มการ Challenge

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครที่ LINE: @wepluscare

แจ้งรหัสนักเรียน หรือ User ID ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ