5 วันสุดท้าย … ก่อนการสอบ GAT-PAT รอบที่ 2 จะเริ่มขึ้น เตรียมตัวพร้อมกันหรือยังค่ะน้องๆ นอกจากจะขยันทบทวนหนังสือและทำโจทย์แบบฝึกหัดกันแล้ว ต้องอย่าลืมตรวจสอบตารางสอบให้ดี เตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ ที่สำคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อความสมบูรณ์ทั้งสมอง กาย และใจ