รวม 7 อาชีพมาแรงในอนาคต เด็ก TCAS68 เลือกเรียนคณะอะไรดี

7 อาชีพมาแรงสำหรับเด็กรุ่นใหม่

สวัสดีน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่วีวี่มีข้อมูลดี ๆ มาฝากกันอีกแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในอนาคตอยู่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรดี ลองมาดู 7 อาชีพมาแรง ที่กำลังเป็นที่ต้องการในอนาคตกันดีกว่า เผื่อมีอาชีพไหนที่อ่านแล้วโดนใจ จะได้เลือกเส้นทางอาชีพกันไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้เลย ไม่ต้องไปสับสนกันตอนเรียนจบทีหลัง มาดูกันดีกว่าว่า 7 อาชีพที่ว่ามีอะไรบ้าง

7 อาชีพมาแรงในอนาคต แต่ละสายอาชีพเลือกเรียนคณะไหนดี

7 อาชีพมาแรงในอนาคต แต่ละสายอาชีพ

ในส่วนของ 7 อาชีพมาแรงที่พี่วีวี่อยากแนะนำ จะเป็นการอธิบายถึงลักษณะของอาชีพ ว่าต้องใช้ความรู้เฉพาะในด้านไหน และต้องมีสกิลอะไรบ้างถึงจะประกอบอาชีพนั้นได้ รวมไปถึงคะแนนที่ต้องใช้ในการสมัครสอบ TCAS ของแต่ละคณะ มีอะไรบ้าง ตามมาดูกันดีกว่า

1. สายการแพทย์

อาชีพสายการแพทย์ ยังคงเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมา อาจทำให้ใครหลายคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น อาชีพที่เกี่ยวกับสายการแพทย์ทั้งหมด จึงเป็นอาชีพที่ร้อนแรง และมีความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

อาชีพ / ลักษณะงาน

 • แพทย์: ทำหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการป่วย ด้วยการตรวจวินิจฉัย สั่งยา และให้การรักษาแก่คนไข้ สามารถเรียนต่อวิชาเฉพาะทางได้หลายแขนง เช่น ศัลยแพทย์ระบบประสาท แพทย์โรคหัวใจ แพทย์ผิวหนัง สูติ-นรีแพทย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • เภสัชกร: ทำหน้าที่ในการจ่ายยา ให้คำปรึกษา และติดตามอาการพร้อมแก้ปัญหาให้แก่คนไข้ ที่จำเป็นจะต้องใช้ยาในการรักษาโรค ในอนาคตสามารถเรียนต่อในสายเฉพาะทางที่ได้รับความนิยมได้ เช่น เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมโรงพยาบาลหรือเภสัชกรอุตสาหกรรม
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์: อาชีพที่มุ่งเน้นศึกษา “กลไก” ของโรค โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการชันสูตร เพื่อมุ่งเน้นการรักษาโรคด้วยวิธีใหม่ ๆ

คะแนนที่ต้องใช้ในการสมัคร

 1. TPAT1 หรือ การสอบวัดความถนัดทางแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
 2. A-level การทดสอบความรู้ทางวิชาการในการเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยวิชาหลักที่ต้องใช้ เช่น 
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

2. สายวิศวกรรมและคลาวด์คอมพิวติ้ง

อาชีพสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในอาชีพมาแรง ที่พี่วีวี่ไม่ต้องบอก น้อง ๆ ทุกคนก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดี ด้วยความที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราทุกคนมากขึ้น การเขียนโปรแกรม พัฒนาแอปพลิเคชัน และสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาแก้ปัญหาชีวิต จึงเป็นอะไรที่ขาดแคลนอย่างมากในปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีงานรองรับอยู่มากมายจริง ๆ

อาชีพ / ลักษณะงาน

 • DevOps Engineer: อาชีพที่ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์และฝ่ายปฏิบัติการ ตัวอย่างอาชีพมาแรง : นักพัฒนาระบบ Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) หรือ automates การ deploy ซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 • วิศวกรระบบ: วิศวกรออกแบบ วิเคราะห์ และบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่องานในองค์กรต่าง ๆ ตัวอย่างอาชีพมาแรง : ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร, วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์: นักออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างอาชีพมาแรง : พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • นอกเหนือจากอาชีพเหล่านี้ยังมีอาชีพในสายวิศวกรรมอีกมายมากที่กำลังเป็นที่นิยมเช่น วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineer) และ วิศวกรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Engineer) เป็นต้น

คะแนนที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 1. TGAT หรือ การสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test) 
 2. TPAT3 หรือ  ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 3. A-level การทดสอบความรู้ทางวิชาการในการเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยวิชาหลักที่ต้องใช้ เช่น 
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ฟิสิกส์

3. สายนักการตลาด

อาชีพสายการตลาด โดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์ ได้กลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่มาแรงแบบสุด ๆ ด้วยจำนวนผู้ใช้งานที่มาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้ช่องทางการซื้อขายแบบออนไลน์นั้นเติบโตแบบก้าวกระโดด นักการตลาดในโลกดิจิทัลจึงเป็นอาชีพสำคัญ ที่คอยขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น 

อาชีพ / ลักษณะงาน

 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด: ทำหน้าที่ในการดำเนินนโยบายทางการตลาดของบริษัทให้ดำเนินไปในทิศทางที่วางไว้ ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนทั้งของบริษัทตัวเองกับคู่แข่ง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา: อาชีพที่ เปรียบเสมือน ศิลปินผู้วาดภาพแห่งกลยุทธ์ ทำหน้าที่ ผสมผสานศาสตร์แห่งการเขียน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการตลาด เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรังสรรค์ผลงานโฆษณาที่ สื่อไอเดีย สินค้า หรือบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักการตลาดดิจิทัล: ทำหน้าที่ในการวางแผนการตลาด โปรโมชัน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการใช้งานเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ทุกช่องทาง เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย หรือการรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 

คะแนนที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 1. TGAT หรือ การสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test) 
 2. A-level การทดสอบความรู้ทางวิชาการในการเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยวิชาหลักที่ต้องใช้ เช่น 
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ 2
  • ภาษาอังกฤษ

4. สายโลจิสติกส์

อาชีพสายโลจิสติกส์ เป็นอีกหนึ่งสายงานที่พี่วีวี่อยากแนะนำ เนื่องด้วยความต้องการในการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีมากขึ้น ย่อมทำให้กิจการขนส่งข้ามประเทศนั้นมีการเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน จึงเป็นหนึ่งอาชีพที่อนาคตสดใสแน่ ๆ หากใครชื่นชอบในเรื่องการบริหารจัดการ

อาชีพ / ลักษณะงาน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์: ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการคลังสินค้า วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป รวมไปถึงการลดต้นทุนในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และส่งถึงจุดหมายปลายทางตามกำหนดการ
 • ผู้จัดการคลังสินค้า: ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนงานในการดำเนินงานทั้งหมดภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีติดขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายสินค้าเข้าออกให้ถูกต้อง และตรงตามกำหนดการ

คะแนนที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 1. TGAT หรือ การสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test) 
 2. A-level การทดสอบความรู้ทางวิชาการในการเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยวิชาหลักที่ต้องใช้ เช่น 
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ภาษาอังกฤษ

5. สายสถาปนิก

อาชีพสถาปนิก เป็นหนึ่งในสายอาชีพที่ยังคงมีพื้นที่ให้ได้เติบโตอีกมากมาย สำหรับใครที่ชื่นชอบการออกแบบโครงสร้าง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ตอบโจทย์คนรักการใช้ความคิดเชิงตรรกะ และไอเดียผสมกันได้อย่างลงตัว ที่สำคัญยังมีงานรองรับมากมายทั่วโลกอีกด้วย 

อาชีพ / ลักษณะงาน

 • สถาปนิกภูมิทัศน์: ช่วยออกแบบพื้นที่ภายนอก เช่น สวน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น รวมทั้งวิเคราะห์สภาพพื้นที่ เลือกพรรณไม้และวัสดุที่เหมาะสม ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ประสานงานกับวิศวกรและผู้รับเหมาให้ราบรื่น
 • นักออกแบบภายใน: นักออกแบบพื้นที่ภายในอาคารที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงเลือกเฟอร์นิเจอร์ วัสดุ และของตกแต่งที่เหมาะสม

คะแนนที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 1. TPAT4 การวัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
 2. TGAT หรือ การสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test) 
 3. A-level การทดสอบความรู้ทางวิชาการในการเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยวิชาหลักที่ต้องใช้ เช่น 
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

6. สายกฎหมาย

อาชีพสายกฎหมาย ยังคงเป็นอาชีพที่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่กฎหมายมีการปรับเปลี่ยนมากมายหลายฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิม จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

อาชีพ / ลักษณะงาน

 • ทนายความทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้พิทักษ์ ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ช่วยฟ้องร้องคดีทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คดีละเมิดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
 • ทนายความอีคอมเมิร์ซ: ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในโลกออนไลน์ ทำหน้าที่ร่างและตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงอื่นๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์และการตลาดป้องกันปัญหาการชำระเงินออนไลน์
 • ทนายความไซเบอร์: เป็นอาชีพที่ช่วยจัดการเหตุการณ์การละเมิดข้อมูล แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล เช่น PDPA และ GDPR ที่เกี่ยวข้องกับลูกความ

คะแนนที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 1. TGAT หรือ การสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test) 
 2. A-level การทดสอบความรู้ทางวิชาการในการเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยวิชาหลักที่ต้องใช้ เช่น 
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ 2
  • สังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาต่างประเทศ

7. สายวิศวกรพลังงาน

อาชีพสายวิศวกรพลังงาน คืออีกสายอาชีพที่ไม่ได้ลดความต้องการลงอย่างที่หลายคนคิด แม้ว่าแหล่งพลังงานธรรมชาติอาจจะลดน้อยลง แต่การนำพลังงานทดแทนมาใช้งานยังคงมีอยู่ตลอด จึงเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ และต่อยอดได้ไกลในอนาคตเช่นกัน 

อาชีพ / ลักษณะงาน

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม: อาชีพที่ทำหน้าที่ในการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบ วางแผน ประเมินปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ร่วมคิดริเริ่มโครงการพลังงานที่ยั่งยืน
 • วิศวกรปิโตรเลียม: เจาะและผลิตน้ำมัน ก๊าชธรรมชาติ ออกแบบ ศึกษา วางแผนและยังต้องดูแลภาคสนามในการผลิตอีกด้วย 

คะแนนที่ต้องใช้ในการสมัคร

 1. TGAT หรือ การสอบเพื่อวัดความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test)
 2. TPAT3 หรือ ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 3. A-level การทดสอบความรู้ทางวิชาการในการเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยวิชาหลักที่ต้องใช้ เช่น
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ฟิสิกส์

สรุป 7 อาชีพมาแรงในอนาคต

สรุป 7 อาชีพมาแรงในอนาคต

นอกจากทักษะความถนัดที่น้อง ๆ แต่ละคนมีติดตัวกันอยู่แล้ว การเข้าใจถึงความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงตำแหน่งงาน และอาชีพมาแรงที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น้อง ๆ สามารถนำไปใช้พิจารณาสำหรับการเลือกเส้นทางในอนาคตได้เช่นกัน พี่วีวี่ขอแนะนำว่า ใครที่กำลังวางแผนเตรียมสอบ TCAS เพื่อจะเลือกเข้าคณะที่ต้องการอยู่ อย่าพลาดคอร์สติวเข้ามหาลัย 68 จากทาง WE BY THE BRAIN เด็ดขาดเลยนะคะ

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียด เซต จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ