Bio Secrets : “มัน” เป็นอะไรกันแน่ ?

น้อง ๆ เคยสงสัยกันไหมครับว่า “มัน” ที่เราเคยเห็นเขาขายกันตามตลาด หรือแม้กระทั่งที่เรากินเข้าไป แท้จริงแล้วมันคือส่วนไหนของพืชกันแน่ วันนี้พี่บิ๊ก WE BIO เลยอยากจะชวนน้อง ๆ มาสำรวจโครงสร้างของมัน และหาคำตอบไปด้วยกัน รับรองว่าต้องมันแน่ ๆ อย่ารอช้า ตามพี่บิ๊กมาเลยครับ

มันเป็น
  • ......
  • ราก
  • ......
  • ราก
ตัวอย่างโครงสร้างต้นมันเทศ
potato-02
1. ตายอด
เป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายทำให้ลำต้นยาวขึ้น

2. ลำต้น
ลำต้นที่ชูขึ้นไปบนอากาศเพื่อรับแสง

3. ลำต้น Stolon
เป็นส่วนลำต้นที่ทอดยาวไปตามพื้นดิน

4. รากสะสมอาหาร
เป็นส่วนรากที่ขยายออกทำให้รูปร่างอ้วน มีเนื้อเยื่อ parenchyma เยอะมากเพื่อสะสมอาหาร

5. รากสำหรับดูดน้ำและแร่ธาตุ
ภายในจะมีท่อลำเลียงเพื่อลำเลียงสารไปยังใบ

6. ดอก
มีไว้สืบพันธุ์

7. ใบแท้
มีคลอโรฟิลล์เพื่อสังเคราะห์ด้วยแสง

มันเป็น
  • .........
  • ลำต้น
  • .........
  • ลำต้น
ตัวอย่างโครงสร้างต้นมันฝรั่ง
potato-01
1. ผล
เมื่อดอกได้รับการปฏิสนธิก็จะพัฒนาไปเป็นผล

2. ใบ
มีคลอโรฟิลล์เพื่อสังเคราะห์ด้วยแสง

3. ลำต้น
เป็นลำต้นหลัก ชูขึ้นฟ้าเพื่อรับแสง

4. ราก
เพื่อดูดน้ำ และแร่ธาตุ

5. ดอก
เป็นดอกช่อใช้สำหรับสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

6. กิ่ง
เป็นลำต้นที่ทิ่มออกด้านข้าง

7. ลำต้นใต้ดิน
เป็นลำต้นที่เลื้อยไปในดิน

8. ลำต้นสะสมอาหาร
หัวมันฝรั่งเป็นส่วนลำต้นใต้ดินที่ป่องออก ทำหน้าที่สะสมแป้ง พัฒนามาจากส่วน Stolon