ติวคณิตศาสตร์ ม.2 ปรับพื้นฐานแน่น ทำโจทย์ไว เตรียมพร้อมสู่อนาคต

ติวคณิตศาสตร์-ม.2-ตามหลักสูตร-สสวท.-ปรับพื้นฐานแน่น

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังจะขึ้น ม.ต้น หรือกำลังเรียนอยู่ชั้น ม.1 หรือ ม.2 แล้วเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ ทำโจทย์ไม่ได้ ทำโจทย์ช้า ต้องการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แน่นขึ้น อยากได้เทคนิคดี ๆ ที่ช่วยให้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและไวมากขึ้น WE BY THE BRAIN มีคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 ดี ๆ มาแนะนำ พร้อมตอบคำถามพบบ่อยอย่าง คณิตศาสตร์ ม. 2 หลักสูตร สสวท. ต้องเรียนอะไรบ้าง บทไหนยาก บทไหนง่าย ครบจบในที่เดียว

สนใจหัวข้อไหน คลิกเลย!

คณิตศาสตร์ ม.2 หลักสูตร สสวท. ต้องเรียนอะไรบ้าง?

อัปเดตเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 จากหลักสูตรใหม่ล่าสุดของ สสวท. ปี 2560 จะประกอบด้วยหนังสือเรียน 2 เล่ม สำหรับใช้เรียน 2 เทอม ซึ่งโดยปกติแล้ว เล่มแรกจะใช้เรียนในเทอม 1 ส่วนเล่ม 2 จะใช้เรียนในเทอม 2 แต่อาจมีบางโรงเรียนที่จัดลำดับการสอนแตกต่างกันไป หรือมีเนื้อคณิตศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นมา โดยแต่ละเล่มจะมีรายละเอียดดังนี้

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (เล่ม 1)

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ตามหลักสูตร สสวท. มีทั้งหมด 5 บทเรียน ได้แก่

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

 • จำนวนตรรกยะ
 • จำนวนอตรรกยะ
 • รากที่สอง
 • รากที่สาม

บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก

 • พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
 • พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

 • การเลื่อนขนาน
 • การสะท้อน
 • การหมุน

บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง

 • การดำเนินการของเลขยกกำลัง
 • สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

บทที่ 6 พหุนาม

 •  การบวกและลบเอกนาม
 •  การบวกและลบพหุนาม
 •  การคูณพหุนาม
 •  การหารพหุนามด้วยเอกนาม

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (เล่ม 2)

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ตามหลักสูตร สสวท. มีทั้งหมด 5 บทเรียน ได้แก่

บทที่ 1 สถิติ (2)

 • แผนภาพจุด
 • แผนภาพต้น-ใบ
 • ฮิสโทแกรม
 • ค่ากลางของข้อมูล

บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ

 • ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
 • ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-มุม-ด้าน
 • รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน
 • การนำไปใช้

บทที่ 3 เส้นขนาน

 • เส้นขนานและมุมภายใน
 • เส้นขนานและมุมแย้ง
 • เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน
 • เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
 • การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง
 • การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้การแจกแจง
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 ของ We by The Brain

แนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 ของ WE BY THE BRAIN

หลังจากที่รู้แล้วคณิตศาสตร์ ม.2 ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง น้อง ๆ คงรู้แล้วว่ามีบทไหนที่สามารถทำได้ หรือบทไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้น โดยที่ WE BY THE BRAINเรามีคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 ให้เลือกเรียนทั้งแบบรวมทุกบท และเลือกเรียนเฉพาะบทที่สนใจได้ 

ไม่ว่าน้อง ๆ จะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์อยู่แล้ว หรือไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์เลย ก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้ เราเน้นการเรียนรู้แบบเข้าใจ สอนแบบปูพื้นฐานทีละสเต็ปไล่จากง่ายไปยาก มีพี่ ๆ ติวเตอร์ใจดีคอยให้คำปรึกษาตลอด รับรองว่าจะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอน!

คอร์สเรียนแบบที่ 1 : คอร์สรวมทุกบท ติวคณิตศาสตร์ ม.2 ครบทั้งเทอม 1 เทอม 2

ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 ให้แน่นมากขึ้นกว่าเดิม เตรียมพร้อมกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นถัดไป และการแข่งขันสอบเข้าโรงเรียน ม.4 ที่จะมาถึง ด้วยคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 รวมทุกบท ที่จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 อย่างแท้จริง โดยจะแบ่งเป็น 2 พาร์ต ดังนี้

 • คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (ราคา 3,200 บาท)เนื้อหาจะครอบคลุมคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 ทั้งหมด 6 บท ได้แก่ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง, ปริซึมและทรงกระบอก, การแปลงทางเรขาคณิต, สมบัติของเลขยกกำลัง และพหุนาม
 • คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (ราคา 2,700 บาท)เนื้อหาจะครอบคลุมคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ทั้งหมด 5 บท ได้แก่ สถิติ (2), ความเท่ากันทุกประการ, เส้นขนาน, การให้เหตุผลทางเรขาคณิต และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

พิเศษ! สำหรับใครที่เลือกเรียนคอร์สคณิตศาสตร์ ม.2 รวมทุกบท ได้ราคาคุ้มกว่า มีโปรโมชันส่วนลดพิเศษ พร้อมสื่อการเรียนรู้จัดเต็มอย่าง หนังสือเรียน 7 เล่ม ที่รวมแบบฝึกหัดและข้อสอบกว่า 1,300 ข้อ ให้ฝึกทำโจทย์กันอย่างเข้มข้น และของแถมสุดคุ้มมากมาย เช่น WE GET เพิ่มสรุปและทบทวนประเด็นหลัก เนื้อหาสำคัญทั้งหมด FIT WITH WE ติวฟรี มิดเทอม – ไฟนอล และ ADDITIONAL PROBLEMS เพิ่มอัปเดตข้อสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์จากสนามแข่งขันต่าง ๆ เรียนจบแล้ว คว้าเกรด 4 มาได้อย่างง่าย ๆ แน่นอน

คอร์สเรียนแบบที่ 2 : คอร์สบทย่อย อยากเรียนบทไหน ก็เลือกได้เลย

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มั่นใจว่าตัวเองมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 แน่นแล้ว ต้องการที่จะเลือกเรียนเฉพาะบทที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ หรือยังทำโจทย์ไม่คล่อง ก็สามารถทำได้เช่นกัน ด้วยคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 แบบบทย่อย ที่เปิดโอกาสให้วางแผนการเรียนของตัวเองแบบไม่จำกัด

อยากเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 บทไหนเพิ่มเติม ก็เลือกได้เลย สมัครได้ทันที ตรงทุกความต้องการ!

หมายเหตุ: อัตราค่าคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ และโปรโมชัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนสมัครเรียน!

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2

 • เน้นการเรียนแบบเข้าใจ : ต่อยอดได้จริง สอนแบบปูพื้นฐานทีละสเต็ป ไล่จากง่ายไปยาก
 • เพิ่มความชำนาญจากการทำจริง : มีโจทย์และแบบฝึกหัดที่ระดับความยากต่าง ๆ รวบรวมโจทย์จากสนามแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
 • แชร์เทคนิคจัดเต็ม : สอนเทคนิคทำโจทย์ที่ใช้ได้จริงในห้องสอบและทริกลัดในการทำโจทย์ให้ไวขึ้น
 • มีพี่ติวเตอร์ให้คำปรึกษาตลอด : สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือโจทย์ได้ พี่ ๆ ติวเตอร์จะเป็นผู้มาตอบคำถามด้วยตัวเอง

คอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 เหมาะกับใคร?

เหมาะกับน้อง ๆ ที่กำลังขึ้น ม.2 หรือกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.2 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจ ต้องการเรียนเพื่อทำเกรด พิชิตเกรด 4 รวมถึงเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 เพราะในคอร์สนี้โจทย์ที่พี่ๆ นำมาสอน ไม่ใช่แค่ข้อสอบในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังมีข้อสอบแข่งขัน เช่น สพฐ., IJSO, สอวน,. สนามแข่งขันต่างประเทศ และข้อสอบสอบเข้า ม.4 ของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง เช่น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ หรือกำเนิดวิทย์ มาสอนให้กับน้อง ๆ ด้วย

เหตุผลที่ควรติวคณิตศาสตร์ ม.2 กับ We by The Brain

6 เหตุผลที่ควรติวคณิตศาสตร์ ม.2 กับ WE BY THE BRAIN

ในปัจจุบันมีสถาบันคณิตศาสตร์ให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ อาจทำให้น้องๆ เลือกไม่ถูกว่าควรเรียนที่ไหนดี เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน พี่วีวี่ได้รวม 6 เหตุผลที่ควรติวคณิตศาสตร์ ม.2 กับ WE BY THE BRAIN มาให้แล้ว ไปดูกันเลย!

1. สอนโดยผู้เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ตัวจริง

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 ของเรา สอนโดยติวเตอร์ 4 ท่าน คือ พี่ช้าง พี่กอล์ฟ พี่เอ๋ และพี่ภูมิ ที่เป็นติวเตอร์แถวหน้าของวงการ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ซึ่งพี่ ๆ ติวเตอร์แต่ละท่านมีความเก่งและชำนาญเฉพาะด้าน สามารถแนะนำเทคนิคและทริกลัดในการแก้โจทย์ให้ไวขึ้น พร้อมช่วยคัดเลือกโจทย์มาให้น้อง ๆ ได้ลองทำ และเก็งข้อสอบได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

2. ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 ให้แน่น เปลี่ยนเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจง่าย

คอร์สนี้จะช่วยให้น้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีและแน่น สามารถต่อยอดในบทถัดไปได้ เช่น ในเรื่องของพหุนาม หากน้องเรียนไม่เข้าใจตอน ม.2 เทอม 1 จะไปต่อได้ยากในบทการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองตอน ม.2 เทอม 2 แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่เข้าใจ เพราะพี่  จะสอนน้องด้วยภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย

3. ฝึกทำโจทย์หลากหลาย เพื่อความเชี่ยวชาญที่แท้จริง

นอกจากการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกบทเรียนแล้ว พี่ยังได้รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์หลากหลายแบบ รวมกันมากกว่า 1,000 ข้อ ทั้งข้อสอบในโรงเรียน ข้อสอบแข่งขันสนามต่าง ๆ และข้อสอบเข้า ม.4 จากโรงเรียนชั้นนำ ให้ได้ฝึกทำกัน เมื่อน้อง ๆ เจอโจทย์ที่หลากหลาย มีประสบการณ์ทำโจทย์แต่ละแบบ เมื่อเจอโจทย์ด้วยตัวเองก็จะสามารถวิเคราะห์โจทย์เป็น และทำโจทย์ได้ด้วยตัวเอง

4. แชร์เทคนิคทำโจทย์คณิตศาสตร์ให้ได้ไวขึ้น

ไม่เพียงแค่ทำโจทย์ได้ถูกต้อง แต่ต้องทำโจทย์ได้ไวและแม่นยำ พี่ติวเตอร์ของเราจะคอยสอดแทรกมุมมองในการวิเคราะห์โจทย์ เทคนิค วิธีลัดในการแก้โจทย์ ที่จะช่วยให้น้องสามารถทำข้อสอบได้ไว และทำได้ทันเวลาเมื่ออยู่ในห้องสอบ

5. เปลี่ยนการเรียนคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องสนุก

เด็ก ๆ หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะรู้สึกว่ายาก เรียนไม่เข้าใจ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะ WE BY THE BRAIN จะช่วยเปลี่ยนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก และเข้าใจง่ายเอง โดยพี่ ๆ ติวเตอร์จะสอนเนื้อหาแบบละเอียด เป็นสเต็ป ไล่จากง่ายไปยาก ไม่ใช่ข้ามไปที่วิธีลัดทำโจทย์เลย น้อง ๆ จึงเรียนด้วยความเข้าใจ ไม่ท่องจำ

6. เตรียมพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง

ความรู้ของคณิตศาสตร์ ม.2 ก็มีความสำคัญกับการสอบเข้าโรงเรียน ม.4 ที่มีการแข่งขันสูงเช่นกัน สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากจะเข้าเรียนโรงเรียนชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น เตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ หรือห้องโครงการพิเศษต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ คอร์สนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้องก่อนลงสนามสอบจริงในอนาคตเอง รับรองไม่ผิดหวัง!

รวมคำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการติวคณิตศาสตร์ ม.2

น้องถาม พี่ภูมิตอบ หัวข้อ “คณิตศาสตร์ ม.2”

หลังจากที่รู้แล้วว่า คณิตศาสตร์ ม.2 ต้องเรียนอะไร และเหตุผลที่ควรติวกับ WE BY THE BRAIN เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงจะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ม.2 ซึ่งพี่วีวี่ได้รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการติวคณิตศาสตร์ ม.2 มาให้แล้ว ตอบคำถามโดยพี่ภูมิ จะน่าสนใจแค่ไหน ไปดูกัน!

1. คณิตศาสตร์ ม.2 บทไหนง่าย?

ถ้าเราแยกการเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 เป็นเทอม เทอม 1 จะมีบทง่ายคือ สมบัติเลขยกกำลัง และเทอม 2 จะมีบทง่ายคือ เส้นขนาน โดยทั้งสองบทเป็นบทที่มีการพูดถึงนิยามและหัวข้อบทเรียนไม่เยอะ ถือว่าเป็นบทสั้น ๆ ที่ทำความเข้าใจง่าย และเน้นฝึกทำโจทย์ให้คล่องเป็นหลัก

2. คณิตศาสตร์ ม.2 บทไหนยาก?

สำหรับคณิตศาสตร์ ม.2 บทยากในเทอม 1 จะเป็นเรื่องของพหุนาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของข้อสอบที่ยากขึ้น พลิกแพลงได้มากขึ้น ข้อสอบในระดับแข่งขันชอบออกสอบ โดยบทนี้จะมีนิยาม หรือคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเกิดขึ้น เช่น คำว่า นิพจน์ เอกนาม พหุนาม หรือดีกรี เป็นต้น 

และในเทอม 2 บทยากที่ต่อเนื่องจากพหุนามเทอม 1 คือ บทการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ซึ่งบทนี้ น้อง ๆ ต้องแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองให้เป็น ฝึกให้คล่อง เพราะเป็นบทที่จะใช้ไปจนถึงการสอบเข้า ม.4 การเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย และสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว

3. ควรเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.2 บทไหนบ้าง?

ควรเรียนให้ครบและครอบคลุมทุกบท เพราะบทในระดับชั้น ม.2 หลาย ๆ บทมีความสำคัญ ทั้งเป็นบทที่ออกข้อสอบเข้า ม.4 อยู่บ่อยครั้ง และยังเป็นบทที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน ม.3 อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

4. คณิตศาสตร์ ม.2 ข้อสอบใน รร. ชอบออกแนวไหน?

ข้อสอบในโรงเรียนจะออกเพื่อวัดจุดประสงค์การเรียน ว่าน้อง ๆ เรียนไปแล้วเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ แนวที่ออกสอบเท่าที่เห็นจากข้อสอบจริงที่ผ่าน ๆ มาสามารถเป็นได้ทั้ง การแสดงวิธีทำ การเติมคำตอบ และการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (ข้อสอบชอยซ์) โดยข้อสอบที่ออกจะมีส่วนหนึ่งที่ออกตรงไปตรงมา คือ ถ้าน้องเรียนอย่างเข้าใจ จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น น้องจะทำข้อสอบได้แน่นอน

5. คณิตศาสตร์ ม.2 บทไหน ข้อสอบเข้า ม.4 ออกบ่อยที่สุด?

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.2 ที่ข้อสอบเข้า ม.4 แทบจะทุกโรงเรียนชั้นนำที่มีการสอบคัดเลือกชอบออก คือ บทพหุนามและบทการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง และอีก 1 บทที่ข้อสอบไม่เคยพลาด คือ บทพีทาโกรัส ซึ่งบทนี้นอกจากจะออกแบบตรงไปตรงมาแล้ว ยังถูกสอดแทรกในข้อสอบเรขาคณิตเรื่องอื่น ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้นถ้าเรียนบทนี้อย่างเข้าใจและมีพื้นฐานดี ข้อสอบเรขาคณิตหลาย ๆ ข้อที่ต้องประยุกต์กับพีทาโกรัส น้อง ๆ จะสามารถเก็บคะแนนได้อย่างสบาย

6. ข้อสอบสนามแข่งขันอื่น ๆ ที่ออกเนื้อหา ม.2

สนามแข่งในระดับ ม.ต้น แทบทุกสนามจะมีข้อสอบที่ออกครอบคลุมเนื้อหา ม.2 อยู่แล้ว เช่น สพฐ., IJSO, สอวน. หรือสนามสอบแข่งขันนานาชาติ

สมัครคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 วันนี้ รับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ!

จบกันไปแล้วกับการแนะนำคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 จาก WE BY THE BRAIN หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.2 มากยิ่งขึ้น รู้ว่าจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง และมีบทไหนที่ง่าย หรือยาก และจำเป็นต้องเรียนเพิ่มเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แน่น พร้อมต่อยอดในระดับชั้นถัดไป และลุยสนามสอบแข่งขัน ม.ต้น หรือสนามสอบเข้า ม.4 จากโรงเรียนชั้นนำ

อัปเดตข่าวสารและสอบถามรายละเอียดคอร์สติวคณิตศาสตร์ ม.2 จาก WE BY THE BRAIN ได้ที่ 

โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำโจทย์ได้จริง!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ