SCI 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น

รหัสคอร์ส: CON94M98

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

30:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

36:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

SCI 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น (CON94M98)

วิทย์กายภาพพื้นฐาน ของ ม.ต้น จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ระบบสุริยะ ดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า เทคโนโลยี อากาศ บรรยากาศ เมฆ แร่ธาตุต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องของดินและน้ำ ซึ่งเป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เด็ก ๆ ควรรู้

โดยครูบิ๊กจะมีเทคนิคช่วยจำ และทำให้เด็ก ๆ เข้าใจและสนุกไปกับการเรียนวิทย์กายภาพในแบบฉบับของครูบิ๊ก พร้อมทั้งมีการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบบเรียน ให้เด็ก ๆ อีกด้วย เนื้อหาอัดเเน่นครบถ้วนตามหลักสูตร

ภายในคอร์สเรียน ครูบิ๊กจะยกตัวอย่างจากสิ่งรอบตัวที่เด็ก ๆ รู้จัก นำเข้ามาเชื่อมโยงกับบทเรียน เพื่อที่เด็ก ๆ จะเข้าใจและจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการมีสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอนให้สนุกตื่นตาตื่นใจ และเป็นสีสันในการสอนให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

Sci-4A

SCI 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น

รหัสคอร์ส: CON94M98

2,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

  • อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 10 ปี
  • ติวเตอร์ A.BIG CENTER กว่า 10 ปี
  • อาจารย์พิเศษรับเชิญ โรงเรียนสวนกุหลาบฯ, สามเสนฯ, อัสสัมชัญ, ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์ (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Top