Sci 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น

รหัสคอร์ส: CON94M98

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

30:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงเรียน + 20%

36:00  ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

Sci 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น (CON94M98)

วิทย์กายภาพพื้นฐาน ของ ม.ต้น จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ส่วนประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ระบบสุริยะ ดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า เทคโนโลยี อากาศบรรยากาศ เมฆ แร่ธาตุต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องของดินและน้ำ ซึ่งเป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ ควรรู้

โดยครูบิ๊กจะมีเทคนิคช่วยจำและทำให้เด็กๆ เข้าใจ และสนุกไปกับการเรียนวิทย์กายภาพในแบบฉบับของครูบิ๊ก พร้อมทั้งมีการทำแบบฝึกหัดในแต่ละบบเรียน ให้เด็กๆ อีกด้วย เนื้อหาอัดเเน่นครบถ้วนตามหลักสูตร

ภายในคอร์สเรียน ครูบิ๊กจะยกตัวอย่างจากสิ่งรอบตัวที่เด็กๆ รู้จักนำเข้ามาเชื่อมโยงกับบทเรียน เพื่อที่เด็กๆ จะเข้าใจและจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงการมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเสร็มการเรียนการสอนให้สนุกตื่นตาตื่นใจและเป็นสีสันในการสอนให้กับเด็กๆ อีกด้วย

 

 

 

Sci 4A วิทย์กายภาพ เคมี ม.ต้น

รหัสคอร์ส: CON94M98

2,500 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

  • อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 10 ปี
  • ติวเตอร์ A.BIG CENTER กว่า 10 ปี
  • อาจารย์พิเศษรับเชิญ โรงเรียนสวนกุหลาบฯ, สามเสนฯ, อัสสัมชัญ, ฯลฯ

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์ (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Top