เคมี A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: CON94U99_1

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

133:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

160:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

คอร์สเคมี A-Level รวมทุกบท (CON94U99_1)

สุดยอดคอร์สเรียนวิชาเคมีเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสนามสอบ TCAS สรุปเนื้อหาครบทุกประเด็น พร้อมตะลุยโจทย์หลากหลายแนว ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่กำลังมองหาคอร์สเคมี A-Level โดยเฉพาะ!

เนื้อหาคอร์สเคมี A-Level

1. ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี ( อะตอม )
2. สมบัติของธาตุ
3. พันธะเคมี
4. โมลและสูตรเคมี
5. สารละลาย/ปริมาณสัมพันธ์
6. แก๊สและสมบัติของแก๊ส
7. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8. สมดุลเคมี
9. กรด-เบส
10. เคมีไฟฟ้า
11. เคมีอินทรีย์
12. พอลิเมอร์

จุดเด่นของคอร์สเคมี A-Level

ในคอร์สนี้ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช) ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี จะมาทบทวนเนื้อหาทั้งหมดในวิชาเคมีระดับ ม.ปลาย แบบเข้มข้น ครบถ้วน ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ แบบชิว ๆ แต่มีสาระ พร้อมบอกจุดเน้นที่เป็นประเด็นสำคัญและมักออกข้อสอบบ่อย ๆ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบสนามต่าง ๆ เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

สุดยอดเทคนิคเพียบ!

ใครว่าเรียนเคมีต้องจำเยอะขอให้คิดใหม่ เพราะครูบิ๊กมีเทคนิคเรียนด้วยความเข้าใจ โดยใช้ภาพเป็นสื่อในการสอน สร้างความเข้าใจ และทำให้น้อง ๆ เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตรงตามแนวข้อสอบ สสวท.

อัปเดตข้อสอบดี ๆ เพื่อน้อง ๆ ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ คัดสรรโจทย์มาให้น้องเป็นอย่างดี เพื่อให้น้องรู้เท่าทันข้อสอบ และมีความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง

ตำราเรียน เน้นจด ฝึกทำโจทย์ พร้อมสรุปสูตรเคมี ฝึกทักษะการจำและความคล่องแคล่ว ในการคิด การคำนวณ

ความประทับใจคอร์สเคมี A-Level จากเหล่ารุ่นพี่ WE

คอร์สเคมี A-Level ของ WE BY THE BRAIN  สรุปเนื้อหาครบทุกบทเรียน สอนแบบชิว ๆ เรียนแล้วไม่เครียด สาระจัดเต็ม เน้นทุกจุดสำคัญที่ออกสอบ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบเพียบ เรียนจบแล้ว เก็บคะแนนเคมี A-Level ได้จริง การันตีความประทับใจจากเหล่ารุ่นพี่ WE

ภาพประกอบบทความเนื้อหาเคมี-alevel-5 ภาพประกอบบทความเนื้อหาเคมี-alevel-4

สารบัญเนื้อหา

ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี ( อะตอม ) A-Level

สมบัติของธาตุ A-Level

 • เลขออกซิเดชัน

 • สารประกอบคลอไรด์ และออกไซด์

 • สมบัติของธาตุ

 • การสมดุลสมการกัมมันตภาพรังสี

 • ประวัติตารางธาตุ

พันธะเคมี A-Level

 • รูปร่างโมเลกุล

 • ความแข็งแรง – ความยาวพันธะ

 • สภาพขั้วโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยว

 • พันธะไอออนิก – Born Haber

 • พันธะไอออนิก – การละลาย

โมล และสูตรเคมี A-Level

 • โมล

 • มวลเฉลี่ยไอโซโทป

 • ร้อยละ

 • สูตรอย่างง่าย

 • เปรียบเทียบน้ำหนักอะตอม

สารละลาย / ปริมาณสัมพันธ์ A-Level

 • ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

 • ความเข้มข้น

 • คอลลิเกทีฟ

 • โมล และปริมาตรแก๊ส

 • หลายสมการต่อเนื่อง

 • หลายสมการคู่ขนาน

แก๊ส และสมบัติของแก๊ส A-Level

 • กฎของแก๊ส PV = nRT

 • ความหนาแน่นแก๊ส

 • กฎการแพร่ของเกรแฮม

 • เปิดกระเปาะวาล์ว

 • ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี A-Level

 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา

 • อันดับปฏิกิริยา

 • ทฤษฎีการชน

 • ปฏิกิริยาหลายขั้นตอน

 • กราฟอัตรา

 • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา

สมดุลเคมี A-Level

 • การคำนวณสมดุล

 • การรบกวนสมดุล

 • การคำนวณหลายค่า K

 • การคำนวณค่า Q

 • สมดุลการละลาย Ksp

 • การคำนวณ K ใหม่หลังรบกวนสมดุล

 • Kc และ Kp

กรด – เบส A-Level

 • ทฤษฎีกรด – เบส

 • การคำนวณกรด – เบส

 • อินดิเคเตอร์ และการไทเทรต

 • เกลือ และการคำนวณ pH

 • บัฟเฟอร์ และการคำนวณ pH

 • การผสมสารละลาย

เคมีไฟฟ้า A-Level

 • ดุลสมการรีดอกซ์

 • เซลล์กัลวานิก

 • จุ่มโลหะลงในสารละลาย

 • เซลล์อิเล็กโทรไลต์

 • การนำไปใช้ประโยชน์

 • เซลล์แบตเตอรี่

เคมีอินทรีย์ A-Level

 • การเรียกชื่อ

 • ไอโซเมอร์

 • ปฏิกิริยาของสารไฮโดรคาร์บอน

 • ปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์

พอลิเมอร์ A-Level

 • พอลิเมอร์

หนังสือเรียน

เคมี A-Level รวมทุกบท

รหัสคอร์ส: CON94U99_1

8,900 บาท

ผู้สอน

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • Ph.D. เคมีอินทรีย์, University of Pittsburgh, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์ (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 10 ปี
 • ติวเตอร์ A.BIG CENTER กว่า 10 ปี
 • อาจารย์พิเศษรับเชิญ โรงเรียนสวนกุหลาบฯ, สามเสนฯ, อัสสัมชัญ, ฯลฯ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ