ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level

รหัสคอร์ส: MON94AL99

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

35:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

42:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level (MON94AL99)

 • Update ข้อสอบจริง คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ล่าสุด ปี 66
 • มีข้อสอบย้อนหลังและข้อสอบเก็งเพิ่มเติมในแนว และระดับความยากที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่คาดว่าจะออกในปี 68 ให้ฝึกทำรวมกันกว่า 240 ข้อ
 • เสริมเทคนิค Trick ลัด ที่ช่วยให้มองข้อสอบได้อย่างเฉียบคม และทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับน้อง ๆ Dek68 ที่ทบทวนเนื้อหาใน ม.4-ม.6 มาแล้ว และอยากเสริมประสบการณ์ในการทำโจทย์ หรือเสริมเทคนิคในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

 

เนื้อหาคอร์ส
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม
 • จำนวนจริง และพหุนาม
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • ลำดับ และอนุกรม
 • สถิติ, ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทีม
 • หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น
 • เมทริกซ์
 • แคลคูลัส
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 • เวกเตอร์

สารบัญเนื้อหา

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ A-Level เล่ม 1

 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 • จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม

 • จำนวนจริงและพหุนาม

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

 • ลำดับและอนุกรม

 • สถิติ, ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ A-Level เล่ม 2

 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

 • หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น

 • เมทริกซ์

 • แคลคูลัส

 • เซต

 • ตรรกศาสตร์

 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

 • เวกเตอร์

หนังสือเรียน

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level

รหัสคอร์ส: MON94AL99

3,000 บาท

ผู้สอน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ผู้ก่อตั้ง เดอะเบรน และ WE BY THE BRAIN ที่มีนักเรียนมากกว่า 2 ล้านคน
 • ผู้นำทีมคณิตศาสตร์ของ WE BY THE BRAIN
 • ต้นตำรับ “Fantastic Trick”
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 37 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • ติวเตอร์ใจดี เฟรนด์ลี่ เข้าถึงง่าย อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากด้วยภาษาง่าย ๆ โจทย์ยากแค่ไหนก็ไม่กลัว

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ใช่แค่การท่องจำ เปลี่ยนเรื่องเข้าใจยากให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ