ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level

รหัสคอร์ส: MON94AL99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

34:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

41:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level (MON94AL99)

 • Update ข้อสอบจริง คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level ล่าสุด ปี 66
 • มีข้อสอบย้อนหลังและข้อสอบเก็งเพิ่มเติมในแนวและระดับความยากที่ใกล้เคียงข้อสอบจริง ที่คาดว่าจะออกในปี 67 ให้ฝึกทำรวมกันกว่า 240 ข้อ
 • เสริมเทคนิค Trick ลัด ที่ช่วยให้มองข้อสอบได้อย่างเฉียบคมและทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ น้อง ๆ Dek67 ที่ทบทวนเนื้อหาใน ม.4-ม.6 มาแล้ว และอยากเสริมประสบการณ์ในการทำโจทย์ หรือ เสริมเทคนิคในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

* เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

 

เนื้อหาคอร์ส
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • จำนวนเชิงซ้อน และสมการพหุนาม
 • จำนวนจริง และพหุนาม
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • ลำดับ และอนุกรม
 • สถิติ, ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น
 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทีม
 • หลักการนับเบื้องต้นและความน่จะเป็น
 • เมทริกซ์
 • แคลคูลัส
 • ตรรกศาสตร์
 • เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย
 • เวกเตอร์
ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level

รหัสคอร์ส: MON94AL99

3,000 บาท

ผู้สอน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ผู้ก่อตั้ง WE BY THE BRAIN ที่มีนักเรียนมากกว่า 1.8 ล้านคน
 • ผู้นำทีมคณิตศาสตร์ของ WE BY THE BRAIN
 • ต้นตำรับ “Fantastic Trick”
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 37 ปี การันตีด้วยการสอนนักเรียนให้สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ มาแล้วหลายแสนคน
อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
Top