ทดลองเรียน : คอร์ส ULTIMATE SERIES คณิต – วิทย์ – ไทย – อังกฤษ

รหัสคอร์ส: mot94117_2

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

17:40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงเรียน + 20%

21:30 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนได้ 2 ระบบ

คอร์สทดลองเรียน สุดยอดคอร์สติวเข้ม ULTIMATE SERIES  (MOT94117_2)

คอร์สทดลองเรียนนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังมองหาคอร์สติวเข้มเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ง WE ให้น้องได้ทดสอบคุณภาพการเรียนการสอนจริง โดยน้องจะได้เห็นแนวการสอนจริงของคอร์ส ULTIMATE แต่ละวิชา ซึ่งจะเป็นการสอนแบบสรุปเนื้อหา ม.ปลาย ไว้ครบถ้วน ครอบคลุม พร้อมรวบรวมโจทย์จากหลากหลายสนามทั้งในและต่างประเทศให้น้องได้ฝึกฝน  ทดลองแล้วน้องสามารถได้ตัดสินใจเรียนได้มั่นใจ และไม่เสียโอกาสอย่างแน่นอน
ประกอบด้วย 6 วิชา

📌 Ultimate Math – ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สอนโดย พี่เอ๋ (อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์) / เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย สอนโดย พี่ภูมิ (อ.สิทธิเดช เลนุกูล) / เมทริกซ์ สอนโดย พี่กอล์ฟ (อ.ชวลิต กุลกีรติการ) / จำนวนเชิงซ้อน สอนโดย พี่ช้าง (อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์)

📌 Ultimate Physics – การเคลื่อนที่แนวตรง / สมดุลกล / คลื่น / แสงเชิงรังสี / เสียง สอนโดย พี่ลูกตาล (ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน)

📌 Ultimate Chem – การจัดเรียงอิเล็กตรอน (Electron Configuration) / เลขออกซิเดชัน (oxidation Number) / แรงดึงดูด / ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) / สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) สอนโดย ครูบิ๊ก (ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช)

📌 Ultimate Biology – สารชีวโมเลกุล / ความดันเลือดและอัตรการเต้นของหัวใจ / การส่งกระแสประสาท / การเจริญของราก / การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎเมนเดล / โจทย์เรื่องระบบนิเวศ สอนโดย ดร.พี่บิ๊ก (ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์)

📌 Ultimate Thai – หลักการใช้ภาษา – ภาษากับการแสดงทรรศนะ / ทักษะภาษา – การใช้ภาษากำกวม / ความงามทางภาษา – จินตภาพ สอนโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

📌 Ultimate Eng – Grammar / Reading / Vocabulary สอนโดย พี่นุ้ย (ดร. สมิตา หมวดทอง)

**หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : คอร์ส ULTIMATE SERIES คณิต – วิทย์ – ไทย – อังกฤษ

รหัสคอร์ส: mot94117_2

0 บาท

ผู้สอน

สถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN

จากวันนั้นจนวันนี้ ทุก ๆ ปีเรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ กวดวิชาในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อทำเกรดในโรงเรียนและเตรียมตัวสอบ

Top