แคลคูลัส

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.4 เทอม 1 รวมทุกวิชา

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.4 เทอม 2 รวมทุกวิชา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.5 เทอม 1 รวมทุกวิชา

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.5 เทอม 2 รวมทุกวิชา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.6 รวมทุกวิชา

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
1 2
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ