สถิติฉบับสมบูรณ์, ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น

รหัสคอร์ส: MON94H26_2

Review & Success

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

43:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

12 เดือน

ชั่วโมงที่เรียนได้

52:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

สถิติฉบับสมบูรณ์, ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น (MON94H26_2)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ สายเรียนฟิตที่ต้องการพิชิตเกรด 4 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งคอร์สนี้ยังเป็นการปูความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย พร้อมโจทย์ที่หลากหลาย ให้น้องได้ฝึกฝน และเทคนิคดี ๆ จากพี่ติวเตอร์ แล้วรับรองว่าวิชาคณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

WE GET สรุปประเด็นสำคัญในบทเรียน ทบทวนเนื้อหาที่เรียน เพื่อให้น้อง ๆ จดจำได้มากขึ้น

สารบัญเนื้อหา

สถิติฉบับสมบูรณ์

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

 • เรื่องของ Σ

 • การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง

 • ตารางการแจกแจงความถี่

 • การวัดตำแหน่งของข้อมูล

 • การวัดการกระจายของข้อมูล

 • การวัดการกระจายสัมพันธ์

 • เส้นโค้งความถี่

 • แผนภาพกล่อง

 • THE 95% RULE

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น (แถม กำหนดการเชิงเส้น)

 • ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม

 • การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง

 • การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง

 • การแจกแจงทวินาม

 • การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง

 • การแจกแจงปกติ

 • การแจกแจงปกติมาตรฐาน

 • ค่ามาตราฐาน

 • การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

 • กำหนดการเชิงเส้น

หนังสือเรียน

สถิติฉบับสมบูรณ์, ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น

รหัสคอร์ส: MON94H26_2

3,200 บาท

ผู้สอน

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)

ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษาและผลงาน

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
 • ติวเตอร์รับเชิญในโครงการระดับประเทศและโรงเรียนชั้นนำ
 • สอนเห็นภาพ เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ