ทดลองเรียน คอร์ส ม.1 เทอม 1 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.1 เทอม 1 รวมทุกวิชา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.1 เทอม 2 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.1 เทอม 2 รวมทุกวิชา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.2 เทอม 1 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.2 เทอม 1 รวมทุกวิชา

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.2 เทอม 2 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.2 เทอม 2 รวมทุกวิชา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.3 เทอม 1 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.3 เทอม 1 รวมทุกวิชา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.3 เทอม 2 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.3 เทอม 2 รวมทุกวิชา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.4 เทอม 1 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.4 เทอม 1 รวมทุกวิชา

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.4 เทอม 2 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.4 เทอม 2 รวมทุกวิชา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.5 เทอม 1 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.5 เทอม 1 รวมทุกวิชา

อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.5 เทอม 2 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.5 เทอม 2 รวมทุกวิชา

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ทดลองเรียน คอร์ส ม.6 รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : คอร์ส ม.6 รวมทุกวิชา

อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ทดลองเรียน คอร์ส ULTIMATE SERIES รวมทุกวิชา

ทดลองเรียน : A-Level รวมทุกวิชา

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทดลองเรียน TGAT BATTLE FIELD ความถนัดทั่วไป

ทดลองเรียน : TGAT ความถนัดทั่วไป

อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ทดลองเรียน เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1 Junior 1

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 1

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ทดลองเรียน เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1 Junior 2

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 2

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ทดลองเรียน เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1 Junior 3

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 3

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ทดลองเรียน เคมี By ครูบิ๊ก คอร์สสอบเข้า ม.1 Junior 4

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ คอร์สสอบเข้า ม.1-Junior 4

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ทดลองเรียน วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ทดลองเรียน : วิทยาศาสตร์ มิดไมล์ Gifted

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
ทดลองเรียน เคมี By ครูบิ๊ก คอร์ส SCI 3A เคมี ม.ต้น

ทดลองเรียน : SCI 3A เคมี ม.ต้น

ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช (ครูบิ๊ก)
1 2 3
Top