ทดลองเรียน : ตะลุยโจทย์ A-Level รวมทุกวิชา

รหัสคอร์ส: MOT94AL99

รายละเอียด

ชั่วโมงเรียน

2:00 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน

15 วัน

ชั่วโมงที่เรียนได้

3:00 ชั่วโมง

ระบบการเรียน

เรียนออนไลน์

ทดลองเรียน : ตะลุยโจทย์ A-Level รวมทุกวิชา (MOT94AL99)

คอร์สสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบสนาม A-Level และเก็บเนื้อหามาหมดแล้ว ต้องการฝึกฝนทำโจทย์เพิ่มเติม ตะลุยข้อสอบเก่าย้อนหลัง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์ เรียนรู้เทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้มากขึ้น รวมถึงได้เห็นแนวข้อสอบจริงปีล่าสุดที่ผ่านมาและโจทย์เก็งที่พี่ ๆ ติวเตอร์ได้คัดสรรมาให้แล้ว ว่าเป็นโจทย์ที่ดีมีคุณภาพ น้อง ๆ ฝึกทำแล้วจะได้เห็นหลากหลายแนวโจทย์ มีความยากที่ใกล้เคียงข้อสอบจริง และมักออกบ่อย หรือ คาดว่าจะออกในปีนี้

 

คอร์สนี้ น้อง ๆ จะได้ทดลองเรียนทั้งหมด 4 วิชา และ บทตัวอย่าง ดังนี้

คอร์สตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level
บทตัวอย่าง : ฟังก์ชันตรีโกณมิติ / จำนวนจริงและพหุนาม / เมทริกซ์ / เซต

 

คอร์สตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ A-Level
บทตัวอย่าง : กลศาสตร์ 1

 

คอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา A-Level
บทตัวอย่าง : กลุ่มพื้นฐานทางชีววิทยา / กลุ่มพันธุศาสตร์

 

คอร์สติวเข้ม+ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย A-Level
บทตัวอย่าง : การเขียน

 

** หมายเหตุ คอร์สทดลองเรียนนี้มีเอกสารการประกอบการเรียน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อดูประกอบการเรียนได้ สะดวกสบาย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ทดลองเรียน : ตะลุยโจทย์ A-Level รวมทุกวิชา

รหัสคอร์ส: MOT94AL99

0 บาท

ผู้สอน

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ (พี่ช้าง)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ผู้ก่อตั้ง WE BY THE BRAIN ที่มีนักเรียนมากกว่า 1.8 ล้านคน
 • ผู้นำทีมคณิตศาสตร์ของ WE BY THE BRAIN
 • ต้นตำรับ “Fantastic Trick”
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 37 ปี การันตีด้วยการสอนนักเรียนให้สอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ มาแล้วหลายแสนคน
อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 24 ปี
อ.สิทธิเดช เลนุกูล (พี่ภูมิ)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง 5 แห่ง (จุฬาฯ, มหิดล (โยธา), ลาดกระบัง (ไฟฟ้า), เกษตร (การบิน), ม.อ. (โครงการพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากที่คัดสรรจากสนามสอบชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (พี่ยู)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • สุดยอดกูรู “ภาษาไทย” ยุคใหม่ & หนึ่งในทีมผู้สอน TGAT และ TPAT1
 • ปริญญาโท : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการเรียนดีเยี่ยม 4.00
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ม.ศิลปากร รับพระราชทานรางวัล “ทุนภูมิพล”
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • ผู้เขียนหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ “GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง” (BEST SELLER @ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ยอดพิมพ์จำหน่ายมากกว่า 100,000 เล่ม
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 17 ปี
ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ (พี่บิ๊ก)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน คปก.)
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์ (Biotechnology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (Microbiology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้เขียนหนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มข. โควตา มช. และ โควตา ม.อ.
 • ประสบการณ์การสอน 16 ปี
ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน (พี่ลูกตาล)
ประวัติผู้สอน

การศึกษา

 • ปริญญาเอก : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปริญญาโท : Engineering Management, SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
Top