พญ. ธัชธร วนาเศรษฐี (พี่หมอปู)

พี่หมอปู
medical expert

พี่หมอปู
พญ. ธัชธร วนาเศรษฐี

พี่หมอปู
  • ปัจจุบัน กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลพญาไท 3
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด & ปริกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FELLOW)
  • แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RESIDENT)
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
Top