ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ (พี่เบียร์)

พี่เบียร์

พี่เบียร์
ผศ. ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์

  • ได้รับทุนรัฐบาลไทย “ทุนไทยพัฒน์ ระดับปริญญาตรี โท เอก” ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก : สาขาชีววิทยาบูรณาการ (Integrative Biology) University of California Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท : สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี : (Magna Cum Laude) สาขาวิชาเอก ชีววิทยา สาขาวิชารองศึกษาศาสตร์ Bowdoin College ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกียรตินิยม อันดับ 2)

การันตีคุณภาพการสอน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Studies) Lake Forest College ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Scientist) ที่ Field Museum of Natural History เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีชื่อเสียงด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ จำนวน 32 เรื่อง
  • รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยให้แก่วารสารนานาชาติ ทางชีววิทยาหลายฉบับ
Top
สอบถามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ